Satspulje: Landsdækkende tilbud skal aflaste familier med uhelbredeligt syge børn

10/09/2015 13:57

Nick Allentoft

Med støtte fra satspuljemidlerne, kan børn med en uhelbredelig sygdom og deres familier nu få hjælp til aflastning og/eller rekreation. Barnet og familien kan være i en meget svær situation og kan derfor have behov for aflastning og støtte.
Det kan både være i perioder, hvor sygdommen præger barnet og familiens hverdagsliv eller i den sidste tid i sygdomsforløbet. Tilbuddet er finansieret af satspuljemidler.   Barnet og familien får tilbud om aflastningsophold, med fokus på at fremme livskvaliteten ud fra en tværfaglig tilgang. Med udgangspunkt i familiernes behov, bliver familierne tilbudt den relevante indsats. Projektet er forankret i Region Midtjylland, men flere indsatser er landsdækkende.   Fleksibel model for aflastningstilbud   Region Midtjylland afprøver en fleksibel model for aflastningstilbud, hvor der tilbydes støtte, undervisning og rådgivning til familien indenfor det sundhedsfaglige, sociale, fysiologiske, pædagogiske og psykologiske område.   Afhængig af behovet hos den enkelte familie tilbydes ét af tre kernetilbud:  
  • Familieophold med fokus på intensiv pleje, hvor et barn, der har brug for særlig pleje og familien, vil modtage en tværfaglig palliativ indsats samt rådgivning og vejledning  
  • Familieforløb i eget hjem, hvor familien tilbydes råd, vejledning og aflastning af psykosocial karakter af et mobilt tværfagligt team
  • Familiekursus, hvor familierne modtager psykologisk støtte til at mestre situationen og på den måde hjælpes til at kunne håndtere deres livssituation med et uhelbredeligt sygt barn.
  Modellen for aflastningstilbuddet tager afsæt i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats fra 2011 og WHO’s definition af palliativ indsats for børn.   Målet er, at projektets fleksible tilgang medvirker til at skabe ny værdi til området.   Om satspuljen   Udmøntningen af satspuljen sker som et led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2015-2018. Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 3 ansøgninger til en samlet ansøgningssum af ca. 29. mio. kr. Region Midtjylland er blevet godkendt til at modtage 11.640.000 kr. til Projekt Familie-Fokus – tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn.

Mest Læste

Annonce