Intellicare

14/03/2012 10:19

Styrelsen for Forskning og Innovation

Når demente har en »micro tracker« i lommen, kan pårørende eller plejepersonale på et øjeblik få besked om præcis, hvor en vildfaren dement befinder sig. Iværksætter Tommy Rasmussen og social- og sundhedsassistent Katja Beltoft Pedersen fik ideen. GPS finder vildfarne demente

Alle har brug for frisk luft. Men for demente kan det være farligt at gå en tur hjemmefra. De kan miste orienteringen, blive væk og være svære at finde for pårørende, plejepersonale og politi.

Det vækker bekymring i omgivelserne, og i 2004 bekymrede det også social- og sundhedsassistent Katja Beltoft Pedersen, der arbejdede på et plejehjem i Vejen Kommune. Hun tænkte, at man da måtte kunne finde på noget nyt grej, der nemt kunne spore de demente. Det sagde hun til sin kæreste, selvstændig el-installatør Tommy Rasmussen, og den bemærkning blev starten på en innovativ proces og et nyt arbejdsliv for dem begge.

»Micro trackeren« er nem at have med sig,
for den fylder ikke meget.
Via satellit og computer kan den fortælle andre,
hvor bæreren af den befinder sig.
Man må kun udstyre en person
med en »micro tracker«, hvis han eller hun synes,
at det er en god idé.
Foto: Safelink

I dag er Katja Pedersen og Tommy Rasmussen to af i alt fire medarbejdere i firmaet Safelink i Rødding. Safelink har udviklet »micro trackeren« til sporing af demente, som i dag er solgt til brug over det meste af landet.

»Efter Katjas bemærkning i 2004 gik vi i gang med at udvikle en GPS, så plejepersonalet på en mobiltelefon på få sekunder kan få at vide, hvor de demente er,« fortæller Tommy Rasmussen, der siden 2008 har sparret med forskere og andre virksomheder om firmaets udvikling via innovationskonsortiet Intellicare.

Sådan virker »trackeren«

»Micro trackeren« er en lille boks på under 100 gram, som den demente får med sig, f.eks. i lommen. Boksen er koblet på GPS-systemet (Global Positioning System), der via satellitter kan fortælle præcist, hvor på jordens overflade bæreren af »micro trackeren« befinder sig.

Koordinaterne sendes til en computer hos Safelink, som »oversætter« dem til konkrete adresser. Derfor kan pårørende eller plejepersonale sms’e til computeren - eller logge sig på den – og straks få at vide, hvor de kan finde den demente.

Siden udviklingen af»micro trackeren« har Tommy Rasmussen fået lyst til at finde på flere teknologiske løsninger, der øger trygheden for folk, som har svært ved at finde vej.

Det kunne være udstyr til svagtseende, konfuse eller kognitivt svækkede, som ud over »micro trackeren« i lommen også får en snegl i øret, hvor en computerstemme giver dem besked og vejledning, hvis de ser ud til at være på vildspor. Et nyt produkt kunne også være sporingsudstyr, som virker indendørs. GPS-baseret grej duer nemlig kun under åben himmel.

Bedre rustet til fremtiden

Den slags ideer kræver viden, software og teknologi, som ikke findes endnu. Men de 14 offentlige og private partnere i innovationskonsortiet Intellicare arbejder på, at nye velfærdsteknologiske løsninger bliver udviklet først i Danmark. Et af de store projekter i konsortiet er at udvikle en fælles softwareplatform for mange forskellige hjælpemidler, så de kan samarbejde og kommunikere med omverdenen.

Det kan betyde, at et tændt komfur slukker, når beboeren har glemt det og forlader huset. Eller at en seng kan sende besked til plejepersonalet, hvis en beboer ikke er stået op til sædvanlig tid.

»For mig betyder Intellicare, at jeg har fået et vigtigt netværk,« fortæller Tommy Rasmussen.»Jeg har fået adgang til viden, som jeg ikke havde i forvejen. Det bidrager til udviklingen af vores virksomhed, så jeg vil da gætte på, at vi står bedre rustet til at tjene flere penge på længere sigt.«

Mest Læste

Annonce