Kommunale meromkostninger til alkoholoverforbrug

07/2/13 1:25

Sundhedsstyrelsen

Alkoholoverforbrug og -skader blandt borgere koster hvert år kommunerne mere end 500 millioner kroner i udgifter til personlig og praktisk hjælp. Det fremgår af en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen, som er gennemført i samarbejde med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

Rapporten opgør de årlige kommunale meromkostninger til social- og sundhedsydelser til borgere med et overforbrug af alkohol til et minimumstal på 3,6 mia. kr.

For en kommune med 50.000 borgere vil de årlige meromkostninger i gennemsnit være 4,7 mio. kroner, og opgørelsen viser, at borgere med alkoholoverforbrug hyppigere har behov for personlig og praktisk hjælp og at udgifterne pr borger til denne hjælp er ca. 5 gange så store, når borgeren har alkoholoverforbrug.

Den personlige hjælp kan for eksempel dreje sig om hjælp til personlig hygiejne, hjælp til at komme op af og i seng eller få tøj på. Den praktiske hjælp i hjemmet kan være hjælp til for eksempel rengøring, tøjvask eller indkøb, men kan også bestå i, at man får mad fra den kommunale madordning.

Opgørelsen omhandler derudover de kommunale meromkostninger til overførselsindkomst, medfinanciering i sundhedsvæsenet og hjælpeforanstaltninger til børn og unge.

Interaktive kort 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en hjemmeside, hvor rapport med landstal kan hentes, ligesom rapporter for de enkelte kommuner kan downloades. Hjemmesiden indeholder også interaktive kort, hvor kommunerne har mulighed for at foretage sammenligninger kommunerne imellem. 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce