Pulje: Ambulante akutteams i psykiatrien

Velfærd

03/6/14 9:10

Suleman Haider

Regionerne kan søge satspuljemidler til projekter, der afprøver ambulante akutteams i den regionale psykiatri.

Baggrunden for puljen er, at regeringens psykiatriudvalg har anbefalet, at der er fokus på at sikre den rette specialiserede indsats til mennesker med psykiske lidelser.

Projekterne skal afprøve ambulante akutteams i den regionale psykiatri og samtidig evaluere på effekten. Evalueringen skal give regionerne et grundlag for at overveje, om de ambulante akutteam skal indføres generelt i psykiatrien.

Udmøntningen af midlerne til forsøgsprojekterne er en del af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017, hvor der er afsat 32. mio. kr. til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri.

Målgruppen for satspuljens projekter er mennesker med psykiske lidelser, der er i en særlig skrøbelig fase, for eksempel når de er i den akutte fase eller i perioden efter indlæggelse.

Læs også: Information om satspuljen