Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Frivillig vaccinationsprogram vil presse sundhedssystemet

Sundhed

23/5/21 1:55

Dansk Selskab for Akutmedicin ser med overordentlig stor bekymring på de afledte konsekvenser af den politisk besluttede frivillighedsordning for COVID-19 vaccination.

Af Henrik Ømark, MD, MPM Formand / Chairman for Dansk Selskab for Akutmedicin

Sundhedsstyrelsen har allerede udstukket retningslinjer for, at der ved mistanke om mulig alvorlig bivirkning til COVID-19 vaccinerne, skal foretages videre udredning gennem akutmodtagelserne ved hjælp af bl.a. blodprøver og eventuelle scanninger mm.

Det brede spektrum af symptomer på mulige alvorlige bivirkninger er uspecifikke og kan i langt de fleste tilfælde henføres til anden årsag, men de praktiserende læger er oftest nødsaget til at henvise til akutmodtagelserne for at få en endelig afklaring. Senest har Dansk Selskab for Almen Medicin anbefalet udredning ved hovedpine på 3. dagen efter vaccination, hvilket må anses for at være en relativt hyppigt forekommende ikke-alvorlig bivirkning til vaccination.

Den forventede effekt bliver et stort antal henviste patienter til de danske akutmodtagelser der skal dele den eksisterende kapacitet med de øvrige akut syge patienter. Når den ekstra belastning ikke er planlagt i den akutte hospitalssektor, vil det medføre potentielt øget risiko for de egentlige akutte patienter, hvis ressourcerne også skal rettes mod en overvejende rask del af befolkningen.

Erfaringerne fra COVID-19 pandemien har lært os at den øvrige gruppe af akut syge patienter vi vanligvis udreder og behandler i akutmodtagelserne, risikerer at få et dårligere forløb, hvis ikke man i tilstrækkelig grad forinden får afklaret hvem der har brug for hospitalsbehandling og hvem der ikke har. 

Dansk Selskab for Akutmedicin har tidligere rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen for at anskueliggøre problemet, og vi vil anbefale at der etableres særlige klinikker - udenom akutmodtagelserne - til accelereret udredning for mulige alvorlige vaccinationsbivirkninger.

Annonce