Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Opkald til vagtlæger bliver sløret og slettet: kan have konsekvenser for patienter

Sundhed

17/5/21 6:44

LTT

Som patient hos blandt andet lægevagten, kan du søge erstatning i op til ti år, hvis du har oplevet en forkert behandling.

Når man som borger klager over en forkert behandling, indhenter Patienterstatning relevant bevismateriale. Det kan være i form af journaler og lydfiler fra vagtlæge opkald. I Region Syddanmark har læger i 6,5 år forvrænget lyden på opkald, inden de blev sendt til myndighederne.

Beskytter lægerne
Regionens lægevagten oplyser at grunden til at opkaldene er blevet forvrænget, er for at beskytte lægernes identitet, i tilfælde af at opkaldene skulle ende i pressen. Patienterstatningen, har altså modtaget slørede opkald i en række sager, og de vil nu genoptage de sager, hvor patienter ikke har fået tilkendt en erstatning eller fået fuld erstatning hvor sagerne er afgjort på slørede telefonopkald. Patienterstatningen har i løbet af foråret, gennemgået 100 slørede opkald, og har i den forbindelse opdaget, at 21 af sagerne er blevet slettet.

Tingene hænger ikke sammen
Ifølge datatilsynet skal lægevagten slette lydfiler efter fem år, også selvom patienter kan søge erstatning i op til ti år efter hændelsen. Direktør i Patienterstatningen Karen-Inger Bast synes ikke at tingene hænger sammen og til DR siger hun: “Det er problematisk, at man har en tiårig forældelsesregel over for os, men hvis vi får en sag ind, hvor vi får brug for lydfilerne, så kan vi ikke få dem, hvis der er gået mere end fem år. Ultimativt forhindrer det jo, at en patient kan få erstatning, fordi vi ikke ved, hvad der er foregået. Den lydfil, vi skulle bruge, som belyser, hvad der er sagt og gjort, den eksisterer ikke mere”.

Flere millioner kroner
Når der ydes erstatning til en patient, kan det dreje sig om at fra et par tusinde kroner til flere millioner kroners erstatning, alt efter skadens omfang. Når en patient får tilkendt erstatning efter forkert behandling, kan det kan dreje sig om alt fra et par tusinde kroner til flere millioner i erstatning. Det afhænger af, hvor stor skaden er, og om man for eksempel har mistet mulighed for at arbejde.

 

Annonce