Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Plads til yderligere genåbning

Sundhed

15/4/21 9:29

LTT

Statens Serum Institut slår fast, at der er plads til at lempe på flere restriktioner end de aftalte.
Det går bedre med smitten end forventet, og antallet af indlagte er langt under de beregninger som Statens Serums Institut tidligere har lagt frem. Det fremgår af et notat fra Instituttet sendt til Berlingske.    "Der ses imidlertid tendens til en lav og stabil smitteforekomst samt en stabilisering af indlagte i Danmark, og den observerede udvikling ser gunstig ud i forhold til de seneste prognoser. Det vurderes på den baggrund, at der for nuværende, er rum for lempelse af restriktioner indenfor de områder, der allerede var planlagt (indkøbscentre, kultur, forsamlingsforbud, indendørs idræt for børn), men herudover der også mulighed for yderligere lempelser."    Instituttet vurderer samtidig, "at genåbningen på trods af den gunstige udvikling fortsat skal ske forsigtigt og trinvis, så der kan reageres hurtigt på ændringer i smitten, så belastning af sundhedsvæsenet forebygges."