"Vi ser således to modsatrettede tendenser: en frigørelse fra fortidens nedarvede sociale værdier og en stramning af statens strukturelle magt og kontrol med borgernes adfærd," skriver CBS-professor Preben Melander i sit bidrag til antologien Det relationelle menneske.

Systemverdenen har taget magten fra menneskers livsverden

Velfærd

29/04/2015 09:22

Mikkel Sarka

Et nyt oprør fra midten udkommer i dag i form af et samleværk med 48 skarpe kritikere af velfærds-samfundets aktuelle udvikling
"Det danske samfund befinder sig midt i en identitetskrise præget af tiltagende mangfoldighed, usikkerhed, angst og afmagt. Tilsyneladende ser vi på den ene side et opbrud i samfundets nedarvede autoriteter: religion, familie, professioner og institutioner, som sammen med det åbne, globale videnssamfund er med til at øge samfundets materialisme, egomani, åndeløshed og kaos. På den anden side oplever vi, som følge af det globale imperiums pres og økonomiske krise, en politisk styret centralisering af statens magt med deraf følgende systematisk overvågning og ensretning af borgernes liv, adfærd og personlige udfoldelse.  Vi ser således to modsatrettede tendenser: en frigørelse fra fortidens nedarvede sociale værdier og en stramning af statens strukturelle magt og kontrol med borgernes adfærd".
                                    Læs også interview med Jonas Norgaard Mortensen: Han ønsker et opgør med det upersonlige samfund   Med denne svada indleder CBS-professor Preben Melander sit bidrag til antologien Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv, som udkommer i dag. Antologien er bind 2 i et samleværk fra tænketanken Cura. Første bind, Det personlige samfund. Personalisme i praksis udkom i januar i år. Jonas Norgaard Mortensen og Karen Lumholt redigerer. I alt 48 fagfolk fra ind- og udland bidrager til værket, som er stærkt kritisk over for konkurrencestaten og de senere års udvikling af velfærdsstaten. 

Værket slår til lyd for en mere relationel velfærd, hvor menneskers relationer, værdighed og engagement er i centrum og er linsen, alting ses igennem.

Læs også: Relationel velfærd er fremtidens velfærd  

Centralt i værket står også et bidrag om den engelske bevægelse Relational Thinking Network med økonomen Michael Schluter i spidsen. I dagens udgave af Dagbladet Information kan man læse mere om ham.    Læs kronikken fra Information her.    Et dannelsesløst samfund
Ifølge Preben Melander, der også står bag SACRE-bevægelsen, har vi fået et "fragmenteret, dement og dannelsesløst samfund", hvor systemverdenen har taget magten fra vores livsverden, der ellers er langt mere klog og nuanceret end systemerne.    Også politikerne er blevet koloniseret af systemets ideologi og tænker ikke længere selvstændigt. De underkaster sig lydigt systemets påståede nødvendighed. Ikke engang socialisterne yder modstand, siger han. Derfor er djøficeringen i sidste ende også blevet et demokratisk problem. Men ikke nok med at samfundet er blevet dannelsesløst og udemokratisk. Konkurrencestatens styringslogik kvæler kreativiteten og dermed udviklingen i vore virksomheder. Staten og magthaverne ser bort fra "menneskers personlige frihed og handlekraft og iboende evne til selv at tænke ud af boksen, lære nyt, skabe relationer, improvisere og se nye muligheder", skriver Preben Melander.  Derfor begrænser konkurrencestaten de facto vores innovation, selv om det modsatte nok var hensigten.
  Sammen med Preben Melander bidrager i bind 2 blandt andre Elsebeth Gerner Nielsen, Ove Korsgaard, Peter Kemp, William Rentzmann og Tor Nørretranders. I bind 1, som udkom i januar, kunne man bl.a. læse bidrag fra Thyra Frank, Emilia Van Hauen, Anne Skare Nielsen og Nadja Pass. Se hele Preben Melanders bidrag til bogen Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv her i dette eksklusive uddrag.   Se hele Preben Melanders bidrag til bogen Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv i et eksklusivt uddrag i bunden af artiklen.   Bogen udkommer i dag på forlaget Vindelst. Se mere om Cura og personalisme på www.cura.dk og www.personalisme.dk.  

Mest Læste

Annonce