190 mio. kr. til forskning og innovation i velfærdsteknologi

21/11/11 10:47

Nick Allentoft

Det Strategiske Forskningråd og Rådet for Teknologi og Innovation har netop tildelt den hidtil største bevilling på 70 mio. kr. til et SPIR (Strategic Platform for Innovation and Research) i intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologi. Bevillingen suppleres af medfinansiering, således at det samlede volumen bliver ca. 190 mio. kr.

Bevillingen er givet til et [email protected], der er et samarbejde mellem en række danske og udenlandske vidensinstitutioner og 29 virksomheder, heraf 22 små/mellemstore virksomheder med Syddansk Universitet i spidsen.

SPIR platformen er karakteriseret ved et målrettet samarbejde mellem offentlige og private parter, som derved kan udnytte hinandens styrker og skabe et fælles grundlag for at løse væsentlige samfundsmæssige udfordringer inden for velfærdsområdet.

- Det Strategiske Forskningsråd lægger vægt på, at der i et SPIR er frihed for de deltagende offentlige og private parter til at kombinere grundforskning og anvendelsesorienteret forskning med innovation på den mest optimale måde i forhold til de problemstillinger, der skal løses, siger formanden for Det Strategiske Forskningsråd, Peter Olesen.

Det danske samfund står over for store udfordringer på velfærdsområdet, da en stigende andel af befolkningen bliver ældre og plejekrævende. Samtidig har dansk forskning og erhvervsliv hver især en række styrker inden for nogle områder, som både kan bidrage til løsningen af disse udfordringer, men også til at styrke dansk erhvervslivs globale konkurrenceevne. Der har været stor interesse for bevillingen. Rådene modtag i den endelige ansøgningsfase tre absolut kvalificerede ansøgninger.

- Rådet for Teknologi og Innovation ser SPIR som en rigtig god måde at få styrket den offentlige forskning og innovationskapaciteten, særligt i små og mellemstore virksomheder. Derfor er jeg glad for, at så mange små og mellemstore virksomheder deltager allerede fra starten. Det lover rigtigt godt for den videre udvikling af det nye SPIR i intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologi, siger formanden for Rådet for Teknologi og Innovation, Lars Mikkelgaard-Jensen.

Fakta om SPIR

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation tog i 2009 initiativ til SPIR (Strategic Platform for Innovation and Research). Baggrunden for initiativet var bl.a. tendensen til, at danske virksomheder i stigende grad ikke blot udflytter deres produktion, men også forskning, fordi virksomhederne er nødt til at have en vis produktion placeret sammen med deres forsknings- og udviklingsaktiviteter. Formålet med initiativet er at gøre det attraktivt for virksomhederne fortsat at placere både forskning og produktion i Danmark. Forskningen i et SPIR kan bidrage til uddannelse af højt kvalificerede forskere og kandidater til både det offentlige og erhvervslivet. Den tætte kobling mellem forskning og innovation er med til at accelerere vidensdelingen mellem de offentlige forskningsinstitutioner og det private erhvervsliv, herunder de mange små og mellemstore virksomheder.

De første to SPIR fik i 2010 hver en samlet bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation på 60 mio. kr. Det ene SPIR er inden for energi (iPower) og det andet er inden for fødevarer (InSPIRe).

Fakta om SPIR-bevillingen i 2011

SPIR-bevillingen 2011 tilfalder [email protected]. Det Strategiske Forskningsråd bidrager med 45 mio. kr. og Rådet for Teknologi og Innovation bidrager med 25 mio. kr. Hertil kommer medfinansiering, således at det samlede budget kommer op på ca. 190 mio. kr.

[email protected]

[email protected] er et tiltag som skal føre til færre og kortere sygehusophold.

Projektet er et tværgående samarbejde mellem personale, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner, som ved hjælp af nye velfærdsteknologiske produkter vil gøre det muligt at forbedre rehabiliteten og plejen af patienter, samt øge bruget af hjemmemonitoreret behandling.

Formålet med [email protected] er at forbedre kvaliteten og brug af ressourcer i behandlingen, bl.a. ved i højere grad at involvere patienterne i egen behandling og rehabilitering.

Projektet vil give ny viden og procesværktøjer til private danske virksomheder, som kan hjælpe dem på det internationale marked. Derudover kan det bruges til at styrke de involverede forskningsinstitutioner og samarbejdet mellem disse, virksomheder og sundhedssektor.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce