20 mio. kr. til at hjælpe ældre på nettet

15/11/2011 09:04

Nick Allentoft

Mange ældre mennesker har aldrig rørt en computer, og mange føler sig magtesløse ved udsigten til den digitale kommunikation med kommunen. Det problem vil social- og integrationsminister Karen Hækkerup nu gøre noget ved.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har sammen med satspuljepartierne besluttet at afsætte 20 mio. kr. til målrettet at styrke de ældre borgeres digitale færdigheder. Formålet med indsatsen er at gøre ældre borgere fortrolige med at bruge internet, NemID og anden digital kommunikation. Målet er at forbedre de ældres digitale færdigheder, så de er rustet til at møde de stigende krav til digital kommunikation.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup udtaler:
”Det er helt afgørende, at vi får skabt lige muligheder for, at alle borgere kan fungere i vores digitale samfund. Med den nye indsats gør vi det muligt at få de ældre borgere med, som endnu ikke er med på de digitale medier. Samtidig håber jeg på, at en af sidegevinsterne vil være, at de ældre kan bruge teknologien til udbygge deres sociale netværk. Tænk på, hvilken glæde det kan give, når man kan snakke med børn og børnebørn på Skype eller Facebook!”

Den nye satsning skal blandt andet bruges til kurser i brug af computer og internet, etablering af internetcaféer i lokale miljøer, hvor de ældre kommer, samt teknologiværksteder, hvor de ældre kan få hjælp til fx selvbetjeningsløsninger på nettet. Det skal samtidig være muligt at hjælpe ældre, som har svært ved at forlade hjemmet. Her kan frivillige besøgsvenner med IT-viden være en god løsning.

Mest Læste

Annonce