Bedre service til udenlandsk arbejdskraft

04/01/2011 13:40

Nick Allentoft

Mindre papirbøvl, enklere sagsgange og bedre service. Det er formålet, når regeringen nu laver én indgang til ”myndighedsdanmark” for udenlandske arbejdstagere. Den 4. januar åbner det første af fire servicecentre for udenlandske arbejdstagere og deres familier. De fire International Citizen Service Centre ligger i byerne Odense, København, Århus og Ålborg.

Udlændinge og danske virksomheder peger ofte på, at Danmark er en udfordring, når det kommer til at finde rundt i bureaukratiet. I dag skal arbejdstagere og deres familie møde op hos en række myndigheder for at få papirerne på plads, så de kan komme i gang med at arbejde. Det forsinker en effektiv jobstart.

Derfor er Udlændingeservice, statsforvaltningerne, SKAT, Styrelsen for International Uddannelse og Workindenmark gået sammen med de 4 kommuner i København, Aarhus, Odense og Aalborg om et samarbejde, der forbedrer servicen over for udenlandsk arbejdskraft. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg åbner det første center i Odense.

- Danmark har stor gavn af kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. De bidrager der, hvor vi i Danmark mangler arbejdskraft, og de bidrager til at skabe vækst og velstand til vores samfund, siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Regeringen har arbejdet målrettet på at skabe de bedste rammer for, at Danmark kan blive ved med at tiltrække kvalificerede udlændinge, der vil til landet for at arbejde.

- Med de nye servicecentre skaber vi nu endnu bedre mulighed for, at de højtuddannede udlændinge og deres eventuelt medfølgende familie, der kommer her til landet, hurtigere bliver en del af det danske samfund, og de vil derfor også hurtigere kunne bidrage aktivt til det danske samfund – Birthe Rønn Hornbech.

- Danmark skal foran i konkurrencen om den kvalificerede arbejdskraft. Derfor gør vi det nu lettere at komme igennem papirarbejdet, så man hurtigt kan komme til at bidrage til dansk økonomi. Vi samler hjælpen til papirarbejdet ét sted, så det for eksempel bliver lettere at få et korrekt dansk skattekort, siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

- Det har længe været en hjertesag for mig, at gøre det lettere for udlændinge at etablere sig i Danmark. De skal ikke rende rundt fra Herodes til Pilatus, men kunne få det meste ordnet ét sted, som vi nu etablerer, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

- Højtuddannede udenlandske eksperter skaber vækst og nye arbejdspladser. Det gælder både i kraft af den viden og ekspertise inden for forskning og teknologi, de bringer med til Danmark, men det gælder også i forhold til at åbne nye markeder for danske virksomheder, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

International Citizen Service Center åbner i Odense den 4. januar i Dannebrogsgade 3, 1. sal fra Kl.: 12:00.

International Citizen Service Center åbner i København den 12. januar, i Aalborg den 20. januar og i Århus den 21. januar.

Mest Læste

Annonce