Bertel Haarder: Frikommuner skal skabe øget handlerum for den enkelte medarbejder

Politik

15/12/2010 10:27

Nick Allentoft

Valget af fem eller måske flere frikommuner er blevet noget, som kommunerne tager til sig. Flere har budt ind med at ville være frikommune, og både Kolding og Rebild Kommuner er enige med Bertel Haarder i, at det kan være med til at skabe bedre service for borgerne.

Idemanden bag forsøget, Kristian Thulesen Dahl, sagde tidligere i et interview med DenOffentlige, at frikommunerne kan få enorm indflydelse på fremtiden for alle 98 kommuner.

”Vi foreslår, at man tager 5 kommuner ud, som er forskellige i størrelse og geografi, og så giver dem udstrakt frihed til selv at finde ud af at løse opgaverne. Vi vil altså lave et forsøg, hvor vi siger til kommunerne, at hvis I virkelig mener, at I kan løse opgaverne bedre, hvis I får friere rammer, så lad os tage kommunerne på ordet,” sagde Kristian Thulesen Dahl til DenOffentlige.

Indenrigsminister Bertel Haarder siger:
"Det gælder om at vriste sig løs fra vanetænkning på alle niveauer og få større fokus på borgernes behov. Det er derfor vigtigt at skabe øget handlerum til politisk ledelse og prioritering i kommunen. Og der skal være øget handlerum for den enkelte medarbejder i mødet med borgeren."

Han er indstillet på en tæt dialog om udviklingen af frikommuneforsøget:
"Vi skal nu have fastlagt de nærmere rammer for frikommuneforsøget. Det skal foregå i samarbejde med de øvrige ministerier, og det vil naturligvis også ske i dialog med KL," pointerer Bertel Haarder.

Ansvar og udfordring
Anny Winther er borgmester i Rebild Kommune. Hun ser frikommuneforsøget som et meget spændende initiativ.

”Det giver mulighed for at skabe bedre service for borgerne, ved at der luges ud i unødvendige krav og regler,” mener hun, og fortsætter:

”Det kan være interessant at inddrage borgerne i processen, hvorved de kan få et endnu større ejerskab og engagement i forhold til én kommune efter kommunalreformen. Forhåbentlig kan forskellige initiativer inspirere regeringen til at gennemføre en afbureaukratisering, der kommer alle kommuner til gode.”

At blive frikommune vil stille krav til ansvarlighed både fra kommunalbestyrelse og borgere. ”Det vil udfordre kommunens ansatte – og forhåbentlig vil det give en god branding af Rebild Kommune,” siger Anny Winther og tilføjer:

”Jeg håber naturligvis at det fælles aftalesystem mellem KL og regeringen fastholdes.”

Alt tænkes forfra
Jørn Pedersen er borgmester i Kolding Kommune. Han understreger, at Kolding Kommune i øjeblikket er i en kæmpe forandringsproces.

”Fra arbejdsstyrke til innovation og ny kurs, hvor alt tænkes forfra. Vi har besluttet at vi i denne periode vil gennemgå alle politikområder således, at opgaverne prioriteres forfra. Her er der en del lovgivning og regler, som vi møder modstand på. Dette er en stor forhindring for at holde momentum og gejst. Så jeg tror på, at hvis vi arbejder uden disse forhindringer, så vil vi kunne skabe helt nye veje på en del områder,” understreger Jørn Pedersen.

Han kommer med et konkret eksempel, hvor frikommuneforsøget vil kunne gøre en forskel:
”Job og aktiveringsområdet. Aktiveringsprojekter med reelt arbejde i. Det handler også om at møde borgeren, hvor de er, især målrettet social udsatte, f.eks. hjemløse. At tro, at man trækker en hjemløs til et opfølgningsmøde eller aktiveringstilbud er nok ikke realistisk, mens det er realistisk at være opsøgende,” mener han.

Flere konkrete eksempler er seniorområdet, dokumentationskrav, miljøområdet, planlovgivning.

Høje målsætninger
”Vi kan sagtens styre kommunal planlægning, så alle hensyn til miljø, natur og så videre bliver mere end opfyldt. Vores målsætninger er langt højere end de nationale,” pointerer Jørn Pedersen.

Derfor forventer han større gejst hos medarbejdere og borgere for at være med til at skabe forandring, hvis Kolding blive frikommune.

”Det vil give bedre resultater og dermed bedre økonomi.”

Frikommuneforsøget vil blive fulgt meget tæt af hele Danmark, og det vil Kolding Kommune bruge aktivt.

”Det, der sker positivt og negativt skal da give læring til hele kommunedanmark,” mener Jørn Pedersen.

I forhold til selvstyrets fremtid siger han:
”Nu mener jeg grundlæggende, at vi har stor udstrækning af kommunalt selvstyre. Vi tror så på, at vi kan få 100 procent selvstyre ved at vise, at vi faktisk sagtens kan løfte opgaven.”

/Redaktionen

Mest Læste

Annonce