Børnetopmøde med fokus på "det gode børneliv"

20/01/2012 11:30

Nick Allentoft

KL’s Børnetopmøde finder i år sted den 2.-3. februar 2012 i Aalborg under titlen: ”Børn på spring”.

Alle børn skal have mulighed for at springe sikkert ud i livet. Familien, kommunerne og samfundet har et fælles ansvar for at klæde børnene på til at have mod på livet og lyst til at springe ud i de mange udfordringer, de naturligt vil møde på deres vej.

KL’s Børnetopmøde 2012 sætter fokus på det gode børneliv og aktuelle kommunalpolitiske udfordringer på børneområdet.

På Børnetopmødet vil politikere, fagfolk og eksperter blandt andet tale om forældrenes vigtige rolle og ansvar for børns læring og opdragelse og om, hvordan vi kan få et stærkere indhold i dagtilbuddene, så de styrker børnenes trivsel, udvikling og læring; samt hvordan vi kan styrke børns relationer og fællesskaber og omlægge indsatsen fra anbringelse til mere forebyggelse.

Blandt de mange oplægsholdere, man kan høre på Børnetopmødet, kan nævnes:

· Børne- og undervisningsminister Christine Antorini

· Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager

· Formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg Jane Findahl

· Nicolai Moltke-Leth, kandidat i sociologi, jægersoldat og stifter af organisationen True North

· Agi Csonka, direktør for EVA (Danmarks Evalueringsinstitut)

· Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening

Det er femte gang, KL holder Børnetopmøde.

Konferencen holdes hvert andet år og henvender sig til kommunalpolitikere, forvaltningsdirektører, chefer, ledere og andre interessenter på børneområdet.

I 2012 vil der være over 1300 deltagere – flere end nogensinde før. Børnetopmødet er således med til at sætte den politiske dagsorden på børneområdet.
/KL Kommunikation/

Mest Læste

Annonce