DA: Økonomisk holdbarhed afgørende for erhvervslivet

12/04/2011 13:00

Nick Allentoft

Regeringen har fremlagt sit oplæg til forhandlinger, der skal skabe langsigtet holdbarhed i dansk økonomi

Regeringen fremlægger oplæg, der både skal forbedre de offentlige finanser med 47 mia. kr. og sikre, at de offentlige budgetter kommer under kontrol.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Krisen har dokumenteret, at det har stor betydning for virksomhederne, om de driver virksomhed fra et land med en sund eller en usund økonomi. Er økonomien ikke i orden, må både medarbejdere og virksomheder leve med udsigten til rente- og skattesmæk. Begge dele ødelægger vækst og beskæftigelse i en åben global økonomi.

Lykkes der at skabe flertal for reformer af det omfang, der nu er lagt frem, er vejen banet for, at der kan skabes ny vækst og fremgang i Danmark. Vi ser meget frem til regeringens udspil hertil.

Det har været dansk økonomis store styringsproblem, at de offentlige udgifter både under denne og den forrige regering er steget kraftigere end aftalt. Det gør regeringen nu op med. I lyset af de langsigtede udfordringer, som dansk økonomi står over for, er det et overordentligt vigtigt skifte.

Det er afgørende for det private erhvervsliv, at den offentlige sektor lægger beslag på færre ressourcer og mindre arbejdskraft end i dag, og derfor er det godt med udgiftslofter og bindende aftaler, der sikrer, at budgetterne ikke overskrides.

Økonomisk holdbarhed og forudsigelighed vil være et stærkt fundament for en kommende vækststrategi”.

Mest Læste

Annonce