Dansk Sygeplejeråd: Randers Kommune går forrest

16/01/2012 14:02

Nick Allentoft

Randers kommune går langt foran i at opbygge fremtidens sundhedsvæsen med et uddannelses- og beskæftigelsesprogram for sygeplejersker. Flere kommuner følger nu efter. Det udtrykte Else Kayser, formand for Kreds Midtjylland i Dansk Sygeplejeråd, da hun fredag 13. januar udnævnte sundheds- og ældredirektør i Randers Kommune, Erik Mouritsen, til ambassadør for Sygeplejens år.

”Når man melder ud i diverse medier, at man i Randers Kommune vil have Danmarks bedste hjemmesygepleje, så siger det noget om, at vi har at gøre med en kommune og en person (Erik Mouritsen, red), der har forstået, hvad det er for udfordringer, kommunerne står overfor i forhold til fremtidens sundhedsvæsen. Vi står i en udvikling som er præget af accelererede patientforløb, hvor borgerne sendes hjem, når de er blevet færdigbehandlet på sygehuset og hefter skal blive raske hjemme. Dermed har de behov for dygtig sygepleje,” sagde Else Kayser, formand for kreds midtjylland i Dansk Sygeplejeråd, da hun 13. januar 2012 udnævnte sundheds- og ældredirektør, Erik Mouritsen, Randers kommune til ambassadør for Sygeplejens år.

Dansk Sygeplejeråd har både på regionalt og landsplan fortalt om projektet i Randers Kommune, der sætter 114 kommunalt ansatte sygeplejersker på uddannelsesbænken og samtidig styrker beskæftigelsen ved at tage ledige vikarer ind, imens de ansatte hjemmesygeplejersker er på uddannelse.

”Dermed bidrager man til at fastholde så mange sygeplejersker i faget som muligt, for vi ved, at vi får hårdt brug for dem om få år,” sagde Else Kayser og fortsatte:

”I Randers er det ikke kun ord, men også handling. Og vi har brugt dette som eksempel i resten af regionen. Denne opskrift på en kombineret uddannelses-beskæftigelses indsats har betydet, at en række kommuner med Randers som forbillede nu er gået i gang. Det gælder Viborg som har trykket på startknappen og Holstebro, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern og Horsens arbejder også med at etablere lignende ordninger. Aarhus er vi netop også begyndt at se på, men Randers er foran.

Tak Randers, for at I ville være med til at sætte ord på fremtidens sundhed.”

Sundheds- og ældredirektør Erik Mouritsen modtog en glasramme fra Dansk Sygeplejeråd som en stafet, og titlen som ambassadør for Sygeplejens år, der løber fra maj 2011-maj 2012.

”Jeg er rigtig glad for den vej, vi har brolagt sammen med Dansk Sygeplejeråd. Vi har taget et initiativ i kommunen og har oplevet et enestående samarbejde med Dansk Sygeplejeråd, der både kunne udfordre vores ideer og tanker og hjælpe med at lave et stærkt projekt, som andre kommuner nu kan bruge i deres arbejde,” sagde Erik Mouritsen.

Ifølge Erik Mouritsen står kommunerne overfor en spændende udfordring, når det gælder sundhedsområdet.

”Kunderne så at sige vælter ind og sundhedsfremme er i dag et stort område. Vi skal tænke i sundhedsfremme og sygepleje ikke bare på ældreområdet men i forhold til mange forskellige grupper og diagnoser. Det skal vi være klar til,” sagde Erik Mouritsen.

Inden for få år har Randers Kommune etableret sundhedsklinikker, inkontinensklinik, tryghedshotel og et lokalt hospice.

”Vi tager over lige der, hvor en borger bliver udskrevet, og vi står for at fremme sundheden generelt. Men en afgørende forudsætning for udvikling er uddannelse, og jeg er utrolig glad for, at vores sygeplejersker har taget udfordringen op,” sagde Erik Mouritsen.

Overrækkelsen af stafetten fandt sted samtidig med, at et hold af sygeplejersker fra Randers Kommune afsluttede to diplommoduler på VIA Randers som led i deres efteruddannelse.

Fakta:
114 sygeplejersker i Randers Kommune er med i kompetenceudviklingsprojektet. De er delt op i 6 hold som hver er på 7 ugers uddannelse, hvor de tager to moduler på den sundhedsfaglige diplomuddannelse på VIA University College. 19 vikarer overtager sygeplejerskernes opgaver, mens de er væk på uddannelse.

Mest Læste

Annonce