Dialog med universiteterne om den grønne forskning

11/05/2011 14:39

Nick Allentoft

Klima- og energiminister Lykke Friis (V) mødtes i dag med gruppen af universitetsrektorer for at diskutere grøn forskning.

I Energistrategi 2050 har regeringen anvist de første skridt for, hvordan Danmark alene frem til 2020 kan reducere anvendelsen af fossile brændsler i energisektoren med en tredjedel. Men der er samtidig behov for en solid forskningsmæssig indsats, der kan understøtte omstillingen af energisystemet.

Klima- og energiminister Lykke Friis siger:

"Samlet set har vi i Danmark et rigtig godt udgangspunkt for forskning, udvikling og demonstration (FU&D) af energiteknologi. I 2010 var der f.eks. over 1,5 mia.kr. til FU&D og markedsmodning af nye grønne løsninger. Men det globale grønne kapløb er skudt i gang, og vi skal arbejde hårdt for fortsat at være med i førerfeltet. Derfor vil vi med et grundigt eftersyn sikre, at FU&D-indsatsen maksimalt understøtter dels indsatsområderne i 2050-strategien, dels den grønne vækst, der bygger på danske styrkepositioner og afsætningsmulighederne på det globale marked. I dialog med relevante parter – i dag universiteterne – vil vi sikre, at fokuseringen og koordinationen er top."

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K), der sammen med klima- og energiministeren har fokus på at fremme energiforskningen, siger:

"Universiteterne spiller en vigtig rolle, hvis vi skal gøre Danmark grønnere ved at reducere energiforbruget og øge udvikling og eksport af ny grøn teknologi. Forskning skal sikre, at vi får ny viden om energi, og uddannelse af kandidater skal sikre, at energisektoren har de rette kompetencer til rådighed. Jeg ser energiforskningen som et af Danmarks absolutte styrkeområder inden for forskning og udvikling. Derfor har jeg med globaliseringsforhandlingerne afsat mere end 1,2 mia. kr til strategisk forskning og udvikling i 2011. Der udover har jeg i samarbejde med universiteterne gjort det muligt at opbygget nogle stærke forskningsområder på universiteterne."

I forlængelse af Energistrategi 2050 vil regeringen udarbejde et beslutningsgrundlag med henblik på at sikre, at den statslige forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsats på klima- og energiområdet understøtter såvel omstillingen til uafhængighed af fossile brændsler som erhvervslivets behov.

Der er brug for at foretage yderligere fokusering og koordination af bevillingerne til energiteknologisk FU&D. Og der er brug for, at indsatsen i højere grad målrettes og understøtter indsatsområderne i Energistrategi 2050. Derfor vil regeringen kortlægge og vurdere den energiteknologiske FU&D-indsats i dialog med de relevante aktører med henblik på at identificere de områder, hvor den samfundsmæssige værdi af strategisk støtte til forskning, udvikling og demonstration er størst.

Mest Læste

Annonce