Dialog på arbejdspladsen erstatter lægeerklæringer

21/06/2011 12:53

Nick Allentoft

Mulighedserklæringen har banet vejen for en bedre dialog på arbejdspladsen mellem chef og medarbejder om, hvordan den sygemeldte medarbejder kan fastholdes på arbejdspladsen.

Derfor er det ofte ikke nødvendigt at få lægens vurdering. De praktiserende læger udfylder i dag markant færre lægeerklæringer, end før mulighedserklæringen blev indført i oktober 2009. Mange læger vurderer, at antallet er mere end halveret. Det viser en ny evaluering af mulighedserklæringen.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg glæder sig over udviklingen:

- Jeg er rigtig glad for, at mulighedserklæringen har fået sat gang i dialogen på arbejdspladserne og på den måde ofte overflødiggør et lægebesøg og udgifter til en lægeerklæring. Hvis vi for alvor skal nedbringe det langvarige sygefravær, er det nødvendigt, at man tør tage en åben snak på arbejdspladsen og få brudt tabuer om sygdom og arbejde, siger Inger Støjberg.

Evalueringen af mulighedserklæringen viser også, at mulighedserklæringen særligt har ændret adfærd hos de virksomheder, som ikke tidligere har sat sygeopfølgningen i system og i forhold til det længerevarende sygefravær, hvor det er særligt vigtigt, at arbejdspladsen tager affære. Friattesten, der er en anden form for lægeerklæring, og som alene dokumenterer medarbejderens sygdom, bruges derimod oftest af mindre virksomheder og ved kortere sygefravær.

Virksomheder er generelt positive. Det gælder særligt de virksomheder, som ikke har sat sygeopfølgningen i system. Mens de virksomheder, som i forvejen har struktureret sygeopfølgningen, ikke mener, at mulighedserklæringen har gjort en forskel.

Lægerne er til gengæld meget positive over mulighedserklæringen. Tre ud af fire læger mener, at mulighedserklæringen er et godt redskab til at hjælpe sygemeldte i job. Lægerne er også glade for, at de ikke længere skal udfylde de gamle lægeerklæringer om uarbejdsdygtighed.

Fakta om mulighedserklæring
Mulighedserklæringen trådte i kraft den 5. oktober 2009. Samtidig blev Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed ophævet. Formålet med mulighedserklæringen er, at den skal hjælpe arbejdspladsen med at bringe syge medarbejdere tilbage i arbejde.

Mulighedserklæringen består af to dele. Første del udfylder arbejdsgiveren og den sygemeldte medarbejder sammen. Det skal blandt andet fremgå, hvad der skal til, for at den sygemeldte kan komme hurtigere tilbage på jobbet. Lægen udfylder anden del af mulighedserklæringen og vurderer, om forslagene tager de rigtige hensyn til den sygemeldtes helbred.

Ved siden af mulighedserklæringen eksisterer der en anden form for lægeerklæring – den såkaldte friattest – som alene udfyldes af lægen. Friattesten anvendes til at dokumentere sygefravær og varighed.
Læs mere
Kontakt

Ønsker du kommentar eller interview med beskæftigelsesminister Inger Støjberg, så ring til vores pressetelefon
T: Pressekontakt 51 23 28 30

Jens Erik Zebis
Kontorchef
Arbejdsmarkedsstyrelsen
E: [email protected]
T: Work 35 28 81 53
 

Mest Læste

Annonce