Olav Rabølle Nielsen (S), Susanne Crawley Larsen (R) og Mark Grossmann (V) sidder med de vigtigste politiske poster i Lars og Laura sagen. De tre politikere har foreløbig kun udtalt sig gennem embedsværkets formelle svar.

Ekspert om Lars og Laura sagen: Uhørt opførsel af Odense Kommune

Ledelse

15/09/2014 13:32

Nick Allentoft

“Jeg er ikke bekendt med fortilfælde, hvor en kommune har tilsidesat Ankestyrelsens afgørelse på den måde som Odense Kommune gør i Lars og Laura sagen,” siger professor Bent Greve efter DenOffentlige’s afsløring af, at styrelsen på det kraftigste har opfordret kommunen til at følge en afgørelse fra april måned. De to børn sidder nu på 10 måned adskilt og alene på hver deres døgninstitution.

Det er helt uhørt, at en kommune tilsidesætter Ankestyrelsen, siger en af landets fremmeste forvaltningseksperter til DenOffentlige.

“Ankestyrelsens funktion er at træffe afgørelser, som kommunerne derefter skal følge. Jeg kan ikke mindes en sag, hvor styrelsens afgørelse bare bliver tilsidesat, som det sker i Lars og Laura sagen,” siger professor Bent Greve fra Roskilde Universitet.

Læs mere om Lars og Laura sagen

Et søskendepar blev tvangsanbragt under kaotiske forhold. Læs historierne i Lars og Laura sagen her.

Han er voldsomt overrasket over kommunens opførsel, fordi den åbner et forvaltningsretligt tomrum.

“Det forvaltningsmæssigt korrekte her er, at følge Ankestyrelsens afgørelse straks. Hvis en kommune er uenig med Ankestyrelsens afgørelser, eller mener, at den kan fremkomme med nye og meget væsentlige oplysninger i en sag, kan den vælge at rejse en ny sag, men den skal og vil normalt følge styrelsens afgørelse først,” siger Bent Greve.

Han peger på, at sagen lander i et tomrum, som man aldrig havde forestillet sig ville materialisere sig.

“Jeg tror ikke nogen har forestillet sig, at en offentlig myndighed ikke vil følge de afgørelser, som en anden myndighed er sat i verden for at træffe,” siger Bent Greve.  

 

Politikere tavse som graven

Sagen om Lars og Laura, der blev fjernet fra deres hjem første december sidste år, har udviklet sig siden offentligheden den 28. august blev bekendt med, at Odense Kommune fuldstændig tilsidesætter Ankestyrelsens afgørelse fra den 21. august. Således gik socialminister Manu Sareen ind i sagen.

“Kommunerne skal selvfølgelig rette sig efter de afgørelser, som Ankestyrelsen træffer. Andet er helt uacceptabelt,” sagde Manu Sareen i en skriftlig kommentar til Ritzau den 28. august.

Men siden har sagen været begravet i tavshed. Indtil bloggeren Anders Dinsen her på DenOffentlige godt to uger senere afslørede, at Odense Kommune allerede den 21. august fik en meget kraftig opfordring til at følge styrelsens afgørelse fra april i år.

“Jeg oplyser, at vores afgørelse siger at børnene skal være anbragt hos plejefamilien, og at de snarest muligt skal flyttes tilbage dertil. Træffer kommunen afgørelse om ændring af anbringelsessted igen, har sagen opsættende virkning, og børnene skal derfor forblive hos plejefamilien indtil vi har truffet afgørelse i klagesagen,” fremgår det af et telefonsamtale notat fra Ankestyrelsen.

På grundlag af Anders Dinsens afsløringer skrev DenOffentlige tirsdag den 9. september til de tre politikere, der er hovedansvarlige for sagen, nemlig rådmand Susanne Crawley Larsen samt formand og næstformand for kommunens Børn og Ungeudvalg, Olav Rabølle Nielsen og Mark Grossmann, for at få “en kommentar hurtigst muligt idet sagen omhandler børn”.

Tre dage senere, fredag den 12. september, kom følgende svar fra rådmanden.

“Tak for din henvendelse.

Vi kan hurtigt blive enige om, at dette er en ulykkelig sag og at forløbet ikke har været optimalt, som du også citerer vores Familie- og Velfærdschef Stig Asger Thomasen for.
Derimod kan jeg ikke genkende det billede, der, ifølge jeres blogger, tegnes af kommunes forvaltningspraksis.

Af hensyn til tavshedspligten kan jeg ikke udtale mig om den konkrete sag og sagens forløb, da du ikke er part i den pågældende sag.

Jeg er selvfølgelig vidende om mediernes kendskab og interesse i den konkrete sag, men jeg kan forsikre dig om, at Børn- og Ungeforvaltningen handler ud fra servicelovens bestemmelser, intentioner og med hensyntagen til barnets/børnenes behov og udviklingsmuligheder.

Venlig hilsen

Susanne Crawley Larsen

Rådmand”

 

Politikere burde være demokratisk sikring

Professor Bent Greve er meget overrasket. Han peger på, at systemet med Børn og Unge udvalgene i kommunerne er lavet for at sikre en demokratisk kontrol med myndighederne, samt at det historisk har været set som vigtigt, at der var lægmænd med i afgørelserne.

Lørdag offentliggjorde Ankestyrelsen iøvrigt en rapport, som viser at kommunerne begår fejl i 4 ud af 10 børnesager.

 

FAKTA

Mail til de hovedansvarlige politikere tirsdag den 9. august 2014:

"Kære Susanne Crawley Larsen, Olav Rabølle Nielsen, Mark Grossmann,

En af vores bloggere har i dag afsløret et telefonnotat fra Ankestyrelsen, som viser, at Jeres sagsbehandlere i Lars og Laura sagen den 21. august er blevet kraftigt opfordret til at afslutte sagen og få hjemført børnene.

"Jeg oplyser, at vores afgørelse siger at børnene skal være anbragt hos plejefamilien, og at de snarest muligt skal flyttes tilbage dertil. Træffer kommunen afgørelse om ændring af anbringelsessted igen, har sagen opsættende virkning, og børnene skal derfor forblive hos plejefamilien indtil vi har truffet afgørelse i klagesagen," fremgår det af telefonnotatet.

Alligevel siger jeres familie- og velfærdschef Stig Thomsen den 27. august ifølge Ritzau.

- Jeg er godt klar over, at processen ikke har været optimal. Men jeg er sikker på, at den beslutning, vi har taget, er den rigtige for børnene. Vi varetager deres tarv, siger Stig Thomasen til Ritzau.

På det grundlag har vores blogger i dag udgivet følgende indlæg, som vi bakker fuldt op om. http://denoffentlige.dk/lars-og-laura-sagen-man-goer-boern-fortraed

Jeg vil meget gerne have en kommentar fra Jer hurtigst muligt idet sagen omhandler børn.

Venlige hilsner

Nick Allentoft

redaktør"

 

Svar fra Odense Kommunes rådmand, den 12. september kl. 11.02

"Kære Nick Allentoft.

Tak for din henvendelse.

Vi kan hurtigt blive enige om, at dette er en ulykkelig sag og at forløbet ikke har været optimalt, som du også citerer vores Familie- og Velfærdschef Stig Asger Thomasen for.

Derimod kan jeg ikke genkende det billede, der, ifølge jeres blogger, tegnes af kommunes forvaltningspraksis.

Af hensyn til tavshedspligten kan jeg ikke udtale mig om den konkrete sag og sagens forløb, da du ikke er part i den pågældende sag.

Jeg er selvfølgelig vidende om mediernes kendskab og interesse i den konkrete sag, men jeg kan forsikre dig om, at Børn- og Ungeforvaltningen handler ud fra servicelovens bestemmelser, intentioner og med hensyntagen til barnets/børnenes behov og udviklingsmuligheder.

Venlig hilsen

Susanne Crawley Larsen

Rådmand"

 

Mest Læste

Annonce