Energitilsynets sekretariat bliver selvstændig institution

24/05/2011 11:31

Nick Allentoft

Energitilsynets sekretariat er pr. 20. maj blevet en selvstændig institution. Det er en konsekvens af EU’s tredje pakke om energiliberalisering, som kræver større uafhængighed for europæiske energiregulatorer. Hidtil har Energitilsynets sekretariat været en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

EU-Kommissionen har i 3. energiliberaliseringspakke ønsket at sikre energi-regulatorernes uafhængighed af alle økonomiske, forvaltningsmæssige og politiske interesser på europæisk plan. Den 3. energiliberaliseringspakke stiller derfor en række krav til regulatorernes formelle uafhængighed. Folketinget har i slutningen af april vedtaget en række love, som implementerer direktivet i dansk lovgivning. Lovene træder i kraft 20. maj.

Det danske Energitilsyn har hidtil været en selvstændighed myndighed med sekretariatsbistand fra en særlig enhed i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Sekretariatet for Energitilsynet skilles nu ud i en selvstændig institution med egen ledelse. Dermed lever sekretariatet op til de formelle rammer for uafhængighed, som den 3. energiliberaliseringspakke kræver.

I forbindelse med udskillelsen får sekretariatet en række nye opgaver.

Nye opgaver

3. energiliberaliseringspakke og implementeringen heraf i dansk lov giver også Energitilsynet en række nye opgaver fremover. Det drejer sig bl.a. om:

- Overvågning af en gros- og detailmarkederne for el og gas. Overvågningen skal bl.a. omfatte priser, gennemsigtighed, grad af liberalisering, konkurrence, leverandørskift m.m.

- Certificering af transmissionsselskaber (regionale transmissionsselskaber og Energinet.dk). Med certificeringen tilkendegiver Energitilsynet, at TSO’en opfylder betingelserne til ejermæssig adskillelse (gastransmissionsselskabet) eller opfylder betingelserne til ejermæssig adskillelse eller valg af såkaldt ISO (Independent System Operator) (eltransmissionsselskaber).

- Overvågning af 10-årige netudviklingsplaner på el- og gasområderne.

Mest Læste

Annonce