Finansministeriet: EU-henstilling om at styrke de offentlige finanser

13/07/2010 15:35

Nick Allentoft

Rådet af EU’s finansministre (ECOFIN) har i dag vedtaget EU-kommissionens henstilling til Danmark om at styrke de offentlige finanser. Rådet henstiller, at Danmark:     * bringer underskuddet ned under 3 pct. af BNP snarest og senest i 2013

    * gennemfører den planlagte, lempelige finanspolitik i 2010 og starter konsolideringen i 2011
    * sikrer en gennemsnitlig årlig finanspolitisk stramning på mindst ½ pct. af BNP i perioden 2011-2013
    * iværksætter effektive tiltag senest 6 måneder efter henstillingen.

For at imødekomme målet om at styrke dansk økonomi og kravene fra EU, har regeringen og Dansk Folkeparti indgået genopretningsaftalen. Aftalen forbedrer de offentlige finanser med 24 milliarder i 2013 og indfrier dermed kravene i EU’s henstilling.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

"Henstillingen fra EU er som forventet. Vi skal årligt stramme finanspolitikken med en halv procent af BNP, og det er faktisk det mildeste krav i de fælles spilleregler. De fleste andre EU-lande skal stramme langt mere. Det skyldes, at Danmark mødte krisen med stærke offentlige finanser."

"Vi har først og fremmest indgået genopretningsaftalen for at sikre en sund og troværdig økonomisk politisk ramme om genopretningen i Danmark. Det er den eneste rigtige vej at gå, for den mindste slinger i den økonomiske politik kan give kontant afstraffelse på finansmarkederne i form af højere rente til skade for vækst og beskæftigelse."
 
"Jeg må samtidig konstatere, at Socialdemokraternes og SF’s økonomiske plan ikke opfylder henstillingen fra EU. Faktisk gør planen det stik modsatte. Partierne vil skrue voldsomt op for det offentlige forbrug for lånte penge. Det kan skabe usikkerhed på finansmarkederne og presse renten op, og det har dansk økonomi ikke brug for."

Læs ECOFINs henstilling her.

Mest Læste

Annonce