FOA: De ældres velfærd er blevet forringet

01/09/2010 22:34

Nick Allentoft

Lønstatistikkerne viser, at der er kommet flere offentligt ansatte, men graver man dybere i tallene, så ligner det ikke vækst i den offentlige velfærd og service. Tværtimod. Velfærden for de ældre er blevet forringet. Sådan lyder det fra FOA.

De seneste tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (FDL) viser, at antallet af ansatte i kommuner og regioner er vokset med 7.392 fra maj 2009 til maj 2010. En stor del af denne vækst er imidlertid sket, fordi der er kommet flere i fleksjob og i ekstraordinær beskæftigelse.

Derudover viser tallene, at antallet af akademikere i regioner og kommuner er steget markant – nemlig med 6 procent.

Dennis Kristensen, forbundsformand for FOA, er overrasket over væksten af akademikere.

”Når tallene renses for de forskellige former for ekstraordinær ansættelse, er tale om fald for en lang række af de grupper, der levere velfærd og service direkte ansigt til ansigt med borgerne”, siger Dennis Kristensen og fortsætter:

”Det var oplagt, at kommunalreformen skulle skabe mere kompetente forvaltninger i de sammenlagte kommuner og de nye regioner, og at de administrative stordriftsfordele ved sammenlægningerne også kunne finansiere flere højtuddannede medarbejdere. Men i dag er det derimod ikke længere indlysende, at kommuner og regioner ikke satser mere på at skaffe så mange hænder, som overhovedet muligt, der kan levere den direkte ansigt til ansigt service og velfærd til borgerne."

Der er kommet 0,9 procent flere social- og sundhedsmedarbejdere i kommuner og regioner i perioden. Men FOAs beregninger viser, at der er behov for en vækst på ældreområdet på 2,8 procent om året for at følge med udviklingen i antallet af ældre. Så reelt viser tallene altså, at servicen for den enkelte borger falder på ældreområdet

"Ældreplejen er kommunernes største rekrutteringsudfordring. FOA's beregninger viser, at det stigende antal ældre burde udløse en årlig personaleforøgelse på 2,8 procent. Stigningen gennem det sidste år har været under 1 procent. Det betyder, at kommunerne skubber et stigende personalebehov foran sig som en sneplov. Vælger kommunerne at fortsætte ad denne vej, så vil ældreplejen i løbet af få år stå med ryggen mod muren uden mulighed for at levere de ydelser, som borgerne visiteres til. Det er ganske enkelt uholdbart."

Mest Læste

Annonce