FOA: Den er også gal i kommunerne

22/09/2010 00:00

Nick Allentoft

Politikerne fralægger sig ansvaret, når de bestiller rapporter fra eksterne konsulenter i stedet for at træffe beslutninger. Det mener FOAs formand.

Rigsrevisionen fremlægger i dag en rapport, der dokumenterer, at staten anvender adskillelige milliarder hvert år på at købe konsulentydelser, uden at det står klart, hvorfor arbejdsopgaverne ikke har kunnet løses uden at gå i byen efter ekstern ekspertise. Det billede kan FOA også genkende fra kommuner og regioner.

”Der er ingen tvivl om, at der i hele den offentlige sektor – både i stat, kommuner og regioner – er gået inflation i brugen af eksterne konsulenter”, siger FOAs formand, Dennis Kristensen, og fortsætter:

”Det handler ikke alene om at tilrettelægge IT-løsninger og administrative systemer. Det handler i lige så høj grad om kommuners og regioners brug af konsulenter til at analysere ledelsesstrukturer, arbejdstilrettelæggelse, opgaveløsninger, effektivitetsanalyser og meget mere.”

Hvis en kommune ikke selv har kompetencer på et specifikt område, mener FOA, at det er fornuftigt at købe disse kompetencer fra et konsulentbureau. Men FOA advarer samtidig om at brugen af eksterne konsulenter i højere grad er et udtryk for, at politikerne har mistillid til deres eget system.

”Jeg oplever, at politikernes stigende behov for at dække sig bag telefonbogs-tykke rapporter på glittet papir i virkeligheden er en måde at fralægge sig ansvaret, når beslutninger skal tages,” siger Dennis Kristensen.

En pæn del af de mange milliarder, som konsulentbranchen scorer på den offentlige sektor, kunne efter FOA’s mening have gjort langt større nytte indenfor de centrale velfærds- og serviceområder.

”Det ser nærmest ud som om, at de politiske beslutningstagere kollektivt er blevet smittet af en virus, der angriber den sunde fornuft, og får dem til at tro, at det giver et bedre resultat at hyre eksterne konsulenter, der kun har begrænset kendskab til offentlig velfærd og service. Politikerne skulle i stedet bruge den ekspertise, som allerede findes hos de offentligt ansatte, der i dagligdagen står for levering af velfærd og service,” siger Dennis Kristensen.

”Egentlig er der ikke grund til at grave så dybt i det offentliges brug af eksterne konsulenter. Et enkelt blik på de senere års eksplosive vækst i den del af konsulentbranchen, der retter sig mod den offentlige sektor, burde være nok,” slutter Dennis Kristensen.
 

Mest Læste

Annonce