FOA: Et uklart regeringsgrundlag

03/10/2011 22:33

Nick Allentoft

FOA ønsker Danmarks nye treparti-regering velkommen.

”Politik er ofte karakteriseret som det muliges kunst. Sådan er det vist også med regeringsgrundlaget. For regeringsgrundlaget er ikke lige, hvad vi i FOA havde drømt inderligt eller længe om. De voldsomme nedskæringer på efterløn og dagpenge står ved magt. Den tidligere regerings ufinansierede skattelettelser står ved magt. Og den kommunale økonomi, der skal finansiere vores fælles velfærd, kunne bestemt se bedre og langt mere konkret ud,” mener Dennis Kristensen, formand for FOA.

”Regeringsgrundlaget er meget forsigtig, når det gælder løfter om velfærd og kommunernes økonomi. Vi må formode, at den gamle regerings diktat om nulvækst er væk. Men hvad skal sættes i stedet? Er det målsætningen i Fair Løsning om en offentlig vækst på 1,4 procent? Eller har de radikale også vundet den armlægning, så der fortsat skal ske masseafskedigelser i kommunerne, i regionerne og på hospitalerne,” spørger Dennis Kristensen.

FOA har også bemærket, at der er varige velfærdsforbedringer i det nye regeringsgrundlag.

”Jeg vil gerne anerkende, at en lang række elementer i regeringsgrundlaget peger klart fremad. Der er brug for den nye vækstpakke. Og afskaffelsen af starthjælpen, kontanthjælpsloftet, 52-ugers-reglen for sygedagpenge og skattefritagelsen for sundhedsforsikringer, er vi glade for,” siger Dennis Kristensen.

Dennis Kristensen peger også på, at betydningen af de kommende trepartsforhandlinger måske nu bliver mindre, end hvad der har været forventet.

”Der skal forhandles om et større arbejdsudbud, og det ser ud til, at også uddannelsesspørgsmål vil indgå. Til gengæld er det uklart, om reformer af aktivering, dagpengesystem, fleksjob og førtidspension vil indgå direkte i kommende trepartsforhandlingerne. Det samme gælder en tillidsreform i den offentlige sektor. Det er lidt ærgerligt, at ambitionerne ikke er større. For der er brug for reformer, der rækker ud over uddannelsessystemet. Jeg havde også gerne set en decideret tryghedsreform, en ledelsesreform og en indflydelsesreform som temaer de kommende trepartsdrøftelser. Disse emner vil være helt afgørende, hvis trepartsdrøftelserne også skal omfatte løn- og konkurrenceevnen,” siger Dennis Kristensen.

Mest Læste

Annonce