FOA: Hvordan vil skatteministeren belønne ekstra vagter?

23/01/2012 11:38

Nick Allentoft

Det skal være mere attraktivt for de hårdarbejdende at tage ekstra vagter på jobbet. Sådan lyder det fra skatteministeren. Men lønopgørelser viser, at de hårdarbejdende inden for det offentlige sjældent får overarbejde udbetalt. Den bliver afspadseret.

Lønopgørelser fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) viser, at pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i oktober måned sidste år i gennemsnit fik 2 kroner udbetalt som overarbejde. I samme måned fik social- og sundhedspersonalet i gennemsnit udbetalt 123 kroner.

De kommunale arbejdsgivere behøver nemlig ikke ifølge overenskomsten at udbetale penge for overarbejde. De kan bede folk om at afspadsere. Og tallene fra FLD tyder på, at de ansatte i pleje og omsorgsfagene afspadserer deres overarbejde.

”I overenskomsten står der, at overarbejde og merarbejde for langt de fleste af FOAs grupper, skal afspadseres, så jeg lidt i tvivl om, hvad skatteminisiteren mener med, at det skal være mere attraktivt at tage ekstra vagter”, siger Dennis Kristensen, forbundsformand for FOA.

Han er derimod ikke i tvivl om, at en generel sænkning af skatten på arbejde, vil komme FOAs medlemmer til gode. Men når det kommer til at belønne merarbejde og overarbejde med en lavere skat – her tvivler han på, at en skattereform vil have en effekt.

”Der er rigtig mange plejehjem og børneinstitutioner, der ikke har penge i budgettet til at udbetale mer- og overarbejde. Her vælger man, at lade folk afspadsere. Det er langt den billigste metode. Institutionen slipper for at betale for de ekstra timer – og der er ikke vikardækning ved afspadsering. Så skatteministeren skal vel i virkeligheden gøre det mere attraktivt for kommunerne at udbetale mer- og overarbejde.”

Dennis Kristensen peger desuden på, at mange ansatte vælger at afspadsere deres mer- og overarbejde.

”Hvis familien skal hænge sammen, og kroppen skal holde til arbejdspresset, er der mange af de hårdtarbejdende, der vælger frihed frem for penge. Det er hårdt at tage ekstra vagter på områder, hvor personalet er blevet kraftigt reduceret. Og med de forringelser, der er sket med efterlønnen, så skal FOAs medlemmer også tænke over, hvor længe de skal holde på arbejdsmarkedet.”

Mest Læste

Annonce