Forsker: Handelshøjskoler ensretter eleverne

Bæredygtighed

08/01/2013 11:20

Nick Allentoft

Der er brug for mere samfundsansvarlige ledere med bredere profiler end de endimensionelle kandidater, som skolerne skaber i dag. Det mener forsker og teoretiker, Henry Mintzberg, der retter en skarp kritik af de teorier, der bliver undervist i på handelshøjskolerne. Han efterlyser samfundsansvarlige ledere, der er mere end ensporede individer.

De videregående uddannelser gør velbalancerede unge mennesker til ensporede individer, som kun har øje for aktionærernes interesser. Så kontant er den canadiske ledelsesteoretiker, Henry Mintzberg, i sin kritik af de videregående uddannelser.

På Handelshøjskolen i København, har man fået øjnene op for kritikken, og efterlyser dialog med erhvervslivet, da forretningsuddannelserne i høj grad er sporet af erhvervslivet.

”Der er et indtrængende behov for at uddanne ansvarlige ledere. Men det bliver en lang proces, og hvordan det skal foregå vil udvikles i samspil mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne,” siger Kai Hockerts, lektor ved Afdelingen for Interkulturel Kommunikation og Ledelse på Copenhagen Business School.

Han pointerer, at der allerede nu er noget, erhvervslivet kan gøre for at presse på med processen.

”Virksomhederne kan begynde at lægge op til, at de søger medarbejdere med en mere holistisk profil”, siger han.

Samfundsansvaret

Sven junghagen, PhD og Lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School er enig i det fælles ansvar.

”Vi skal som institution sikre, at vi uddanner kandidater, som har en forståelse for den rolle, en virksomhed spiller i samfundet, og hvad det betyder at agere ansvarligt. Vi skal bidrage med det, vi kan bidrage med,” siger han.

Bo Laursen, PhD og lektor ved Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, har samme indstilling, og lægger også op til, at udviklingen skal spores af erhvervslivet.

Hvad er CSR?

Hvad er CSR; CSR er forkortelsen for begrebet corporate social responsibility, som dækker over, at virksomheder tager et samfundsansvar på områder som miljø, arbejdsvilkår m.v. Det er lovpligtigt for danske virksomheder i klasse C og D at indberette deres samfundsansvarspolitik, ifølge årsregnskabslovens § 99 a. Dette indbefatter knapt 1100 virksomheder i Danmark.

Se mere her

“Vi uddanner folk, der skal fungere i virksomhederne. Det er et grundvilkår, at private virksomheder skal være profitable for at eksistere. Vi skal uddanne mennesker, der ved, hvad der skal til for, at virksomhederne klarer sig på markedet. Det er markedsvilkårene, der driver udviklingen i den private sektor, men moderne stakeholderteori (teori omkring virksomhedernes interessenter red.) og samfundsudviklingen peger på, at det er for snævert kun at tage udgangspunkt i aktionærernes interesser,” siger han.

De senere år har såkaldt corporate social responsibility, CSR, eller virksomhedens samfundsansvar fyldt mere og mere i virksomhedernes kommunikation og markedsføring. Men for flere og flere er samfundsansvaret mere og bredere end kommunikation. Det kan Tania Ellis, direktør hos The Social Business Company og ekspert inden for arbejdet med virksomheders samfundsansvar, tale med om.

Fokus på dannelse og lederskab
”Der er to dele i det her - uddannelse og dannelse. Traditionelt har der været meget fokus på uddannelse, men nu begynder vi at se, at der er behov for også at fokusere på netop dannelsen af fremtidens medarbejdere”, siger Tania Ellis.

”Det der sker i den akademiske verden skal følge med i udviklingen hos virksomhederne, hvor man kigger lige så meget på sociale kompetencer som på faglige. Ellers kommer de unge ud efter endt uddannelse uden et rigtigt billede af, hvad der bliver forventet af dem og mangler den ene del,” fortæller Tania Ellis, og peger på, at der kommer flere og flere eksempler på, at virksomhederne stiller andre krav end rent faglige.

Om Tania Ellis

Tania Ellis er direktør i virksomheden The Social Business Company, som er en formidlings- og rådgivningsvirksomhed med speciale i virksomheders sociale ansvarlighed (CSR) og social innovation. Hun har en MBA fra Henley Management College og mere end 20 års erfaring på området. Hun er også forfatter til den internationalt anerkendte bog “The New Pioneers” (Wiley, 2010), som handler om sociale innovatører, der skaber vækst, værdi og en bedre verden. 

Se mere her; www.thenewpioneers.biz og/eller www.taniaellis.com

”Nogle virksomheder sender for eksempel deres ledelseskandidater ud for at udføre frivilligt arbejde, dels for at lade dem bruge deres faglige kompetencer på nye måder, dels for at udvikle deres sociale kompetencer (soft skills, red). Eksempelvis bruger IBM såkaldt "skilled volunteering" som en del af deres talentudviklingsprogram,” siger Ellis, og oplister den nye balance i fremtidens ledelse.

”Vi har i mange år har stået på et ben, men vi mangler det andet ben. Vi skal stå på dem begge nu. Det handler om uddannelse og dannelse, ledelse og lederskab og hard skills og soft skills. Begge ting er nødt til at gå hånd-i-hånd” siger direktøren.

Mest Læste

Annonce