Fredensborg: Morten Knudsen ny direktør for Job og Velfærd

22/06/2010 00:00

Nick Allentoft

Et enigt byråd besluttede mandag den 21. juni at udnævne centerchef Morten Knudsen til ny direktør for Job og Velfærd med virkning fra den 1. oktober. Morten Knudsen kommer fra en intern stilling som chef for Økonomi og Strategi. Morten Knudsen afløser direktør Mette Plovsing, der har valgt at gå på pension når hendes kontrakt udløber.


Stillingen som ny direktør for Job og Velfærd har været opslået, og der var et stærkt ansøgerfelt med 45 særdeles gode og kompetente kandidater. Byrådet har med valget af Morten Knudsen lagt stor vægt på hans stærke faglige kvalifikationer, han personlige egenskaber og de resultater han også som økonomichef har opnået igennem de godt 2½ år, han har været ansat i Fredensborg Kommune.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen udtaler: ”Jeg er meget glad for, at det bliver Morten Knudsen, der afløser Mette Plovsing på posten som direktør for Job og Velfærd. Der er stor tillid i byrådet til Morten og hans evner til at løfte de store opgaver direktørområdet står over for. Jeg glæder mig også over, at vi har en organisation, der er med til at udvikle de kvalifikationer, der skal til for at udfylde så krævende stillinger. Det er et godt signal at kunne sende til de mange højt kvalificerede medarbejdere i kommunen om mulighederne for at gøre karriere internt. Det styrker organisationen og sikrer kontinuiteten i såvel driften som i udviklingen af kommunen.”
Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen supplerer: ”Morten vil med sine kompetencer, sit store engagement og sin fynske lune være et godt supplement til den øvrige direktion.”

Morten har siden 1. januar 2008 været ansat i Fredensborg Kommune først som økonomichef og med organisationstilpasningen pr. 1. marts 2009 blev Morten chef for Center for Økonomi og Strategi. Fokus har i den periode været at konsolidere driften i centret efter kommunesammenlægningen og skærpe den økonomiske styring i kommunen. En opgave, som Morten i samarbejde med medarbejdere, ledere, direktion og politikere har løst til stor tilfredshed for alle.

Fra 1999 til udgangen af 2007 var Morten ansat i Kommunernes Landsforening. Senest som chef for KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) og Center for Ledelse og Organisation. Her lå ansvarsområderne indenfor lederuddannelser, konsulentprojekter på kryds og tværs i landets kommuner, rekruttering af topledere samt offentligt-privat samarbejde. Før tiden i KL var Morten ansat som fuldmægtig i Hørsholm Kommune, med opgaver indenfor økonomistyring, personalepolitik, digitalisering og organisationsudvikling.

Morten Knudsen er gift med Lisa og sammen har de en datter på 16 år og en søn på 18 år.
Fritiden benyttes til motion i form af squash og golf. Mortens evner rækker også til at håndtere en trompet.
 

Mest Læste

Annonce