Frivillige udfører opgaver de fastansatte burde løse

30/09/2011 00:00

Nick Allentoft

Sådan lyder svaret fra hvert fjerde FOA-medlem i en ny undersøgelse. FOA mener, at de frivillige udfører en væsentlig samfundsopgave, men opfordrer samtidig til, at de frivilliges indsats sker med respekt for de fastansattes faglighed.

Gåture, en ekstra hjælp i julen, ledsager til lægebesøg, vågekone og arrangør af høstfest eller bankospil.

I år er det EUs frivillighedsår, og det bliver markeret i dag den 30. september.

Og de frivilliges indsats er værd at fejre, det fortæller Karen Stæhr, sektormand i FOA. Hun mener, at de frivillige udgør en vigtig brik i velfærdsarbejde, men understreger samtidig, at de frivillige ikke må erstatte de fastansatte.

”Jeg synes, det er lidt bekymrende, at 26 procent af FOAs medlemmer fortæller, at frivillige udfører opgaver, som de mener, burde varetages af de ansatte. For eksempel er det værd at diskutere, hvorvidt det er en frivillig, der skal ledsage en ældre borger til speciallæge.”

FOA har spurgt medlemmerne om deres holdninger til og erfaringer med frivilligt socialt arbejde. Og langt størstedelen af medlemmerne har gode erfaringer med de frivilliges indsats.

Hent FOA-rapporten om Frivilligt socialt arbejde

Hele 9 ud af 10 svarer, at de mener, at de frivilliges arbejde i høj og nogen grad forbedrer hverdagen for borgerne.

”De frivilliges indsats er prisværdig, og de er ikke bare en stor hjælp for borgerne, men også et supplement til de ansatte – det er bare vigtigt, at der bliver lavet klare retningslinjer for, hvad det er for opgaver, de frivillige kan varetage.”

Karen Stæhr henviser til de spilleregler, som FOA, sammen med en række andre fagforbund, har udarbejdet i samarbejde med de frivillige organisationer – spilleregler der skal styrke samarbejdet mellem de frivillige og det faglige personale.

”Jeg kan kun på det kraftigste opfordre arbejdspladserne til at tage hul på diskussionen om brugen af frivillige. Fagforbundene og de frivillige organisationer har lagt rammerne for samarbejdet, men det er op til de enkelte institutioner at konkretisere, hvordan man mener spillereglerne skal være på arbejdspladsen.”

Karen Stæhr opfordrer også til, at spillereglerne bliver med respekt for de fastansatte, så deres arbejde ikke reduceres til udelukkende at være de tunge og ikke borgernære opgaver.

”At være en hjælp for et menneske, handler i høj grad om et helhedssyn. At man ikke blot er den, der kommer og er en praktisk hjælp, men også har et socialt blik på borgeren. Har tid til at gå tur med den ældre for at se, hvor godt hjulpen den ældre er fysisk – og være den, der holder den ældre i hånden, når vedkommende er døende”, slutter Karen Stæhr.

Mest Læste

Annonce