Genskab tilliden i det offentlige

Ledelse

03/11/2011 14:49

Nick Allentoft

Regeringen er klar til ”regelhæmmende adfærd”, siger indenrigsministeren, mens kommunerne fremhæver behovet for, at den offentlige sektor skal ”ledes frem til mere effektivitet og velfærd” og fagbevægelsens Dennis Kristensen efterlyser fokus på kerneydelserne og melder sine medlemmer ind i arbejdet med den ”tillidsreform” som regeringen har bebudet.

Hovedvejen til fornyelse af den offentlige sektor hedder tillid, hvis politikerne skal lykkes med at få mere for de samme penge. Det var hovedbudskabet fra en konference onsdag under overskriften ”Nye ledelseveje i den offentlige velfærd – et spørgsmål om tillid”. Arrangørerne var det såkaldte Konsortie for Velfærdsledelse som blev stiftet for få år siden af FOA, KL, CBS og UCC, der havde inviteret til en eftermiddag med debat og oplæg.

”Jeg synes sådan set vi er lykkes meget godt med at sætte begrebet velfærdsledelse på dagsordenen de senere år. Det handler om at vi skal kunne håndtere mødet med borgeren, og FOA´s medlemmer vil gerne være med” siger Dennis Kristensen, der indledte konferencen med at efterlyse mere fokus på kerneydelserne frem for konstant snak om dokumentation og kontrol. Særligt styringslinien kendt som New Public Management (NPM) ønsker FOA-formanden et frontalopgør med.

”NPM har spillet fallit, og derfor er det rigtig godt tænkt, at regeringsgrundlaget taler om en reform med fokus på ledelse, tillid, faglighed og afbureaukratisering,” sagde Dennis Kristensen, der blev efterfulgt at KLs chefforhandler Michael Ziegler, der også er borgmester i Høje Taastrup.
”Kære Dennis, vi er jo enige om hovedudfordringerne og om, at vi har et uforløst potentiale,” sagde Ziegler og fremhævede, at kommunerne har evnen, kompetencerne og viljen, hvis Christiansborg giver dem plads.
”Den offentlige sektor skal ledes frem til mere effektivitet og mere velfærd, og her har vi jo i kommunerne gode og dygtige ledelser, der gør det godt. Vi kan levere, hvis vi får ledelsesrummet til det” påpegede borgmester Ziegler.

Vestagers fax og frikommuner
Med FOA-formanden og KL-chefforhandleren som indledere var scenen sat for den nye indenrigsministers oplæg. Margrethe Vestager tog mikrofonen med den autoritet, der har stået omkring hende siden valget og ikke mindst regeringsdannelsen, og krydret med en beskrivelse af de sidste 30-40 års udvikling førte Vestager en lige linie fra den offentlige leders ønske om af forandre til de forventninger hun har til fremtidens velfærdsskabelse.
”Hvis jeg i dag taler med unge om, hvordan vi for få år siden stod i kø på hovedbanegården for at hente pladsbilletten til toget, eller hvis jeg bruger et ord som ”fax” kigger de unge på mig med forundring. Der er så mange ting, der er forandret de sidste fyrre år, og det påvirker også vores relationer med hinanden,” sagde indenrigsministeren, som optakt til en politisk erkendelse.
Vestager erklærede, at regeringen er klar til regelhæmmende adfærd, fordi noget ”tyder på, at kontrol ikke virker”.
”Selvom også den tidligere regering havde fokus på afbureaukratisering var det jo sådan, at mens man tog regler væk med en pincet, så stod der andre og hældte nye regler på med en skovl,” sagde ministeren, der ønsker et opgør med, at nye regler laves for at bekæmpe snyd.
”Der er det samme antal snydepelse uanset, hvordan vi gør,” påpegede Indenrigsministeren med henvisning til flere undersøgelser, som viser at uanset hvad samfundet stiller op, så vil en lille procentdel af hver eneste generation falde ved siden af.

Et samfund skabes af mennesker
Vestager ser således et vendepunkt, hvor borgeren bliver medproducent af den service det offentlige leverer.
”Nye løsninger giver mere frihed for borgeren, men det kræver konkret ændret adfærd, for når pressen står der skal vi også turde sige ”nej, det er ikke så godt, men der kan være sket en menneskelig fejl” og så skal vi holde os fra at lave nye regler,” lovede ministeren, og fremhævede frikommuneforsøgene og udfordringsretten som to konkrete områder, hvor der kan gøres mere.
”Vi dribler videre med frikommuneforsøgene, fordi der her er nogle muligheder for at gøre noget mere, eksempelvis kan vi give det ledelsesrum, der skal til, men jeg vil også fremhæve udfordringsretten som en mulighed for at gøre mere,” sagde ministeren, der dog samtidig efterlyser deltagelse fra alle aktører i den offentlige sektor.
”Et samfund skabes af mennesker. Det er ikke en konstruktion, som man kan bede en regering tage ansvar for,” erklærede Margrethe Vestager.

Mest Læste

Annonce