Glimrende børneoplæg fra KL

02/02/2012 13:01

Nick Allentoft

KL har netop offentliggjort udspillet "Det gode børneliv" på kommunernes børnetopmøde i Aalborg. KL’s udspil Det gode børneliv har fokus på forældre og kvalitet. Udspillet skal danne rammen for kommunernes fremtidige arbejde med børn og skoler.

- Jeg synes faktisk det er et fremragende oplæg Kommunernes Landsforening har lavet. Der er fokus på forældre og på kvalitet i skolegangen, både når det gælder de faglige resultater og trivsel, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

Oplægget vil eksempelvis lave en gennemgribende ændring af samarbejdet med forældrene på hele børneområdet.

- Vi er helt enige med KL i, at forældrenes engagement er vigtigt for børnenes læring. Det viser forskningen også. Derfor synes jeg det er rigtigt set, at KL vil skabe bedre og mere professionelle rammer for forældresamarbejdet i skolerne. Det er ikke godt nok med bare et par skole/hjem-samtaler om året og nogle karakterer. Dialogen mellem forældre, lærere og børn skal være langt mere systematisk og fokuseret på læring og trivsel, end tilfældet er i dag, siger Benedikte Ask Skotte.

Hun peger på, at skolelederen er en central person i forbindelse med at professionalisere arbejdet i folkeskolen.

- Jeg synes kommunerne i højere grad skal gøre skolelederne ansvarlige for de faglige resultater, for trivslen og for, om skolens ressourcer bliver anvendt effektivt. Det er en ledelsesopgave at udrulle ændringer systematisk i en organisation. Derfor er tydelig ledelse én af vejene til en bedre folkeskole, siger Skole og Forældres formand.

Et af de primære kontaktpunkter mellem forældre og skole i dag er det elektroniske Forældreintra.

- Én vej til et bedre forældreengagement er give Forældreintra en gennemgribende overhaling. De fleste skolers forældreintra er meget uoverskueligt. Forældre spilder i dag meget tid på at rode rundt i en uoverskuelig og uigennemtænkt menustruktur. Forældreintra skal være nemt at bruge og have langt mere fokus på en dialog om elevens læringsproces, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

Mest Læste

Annonce