Herning Kommune indleder afskedigelsessag mod direktør

14/10/2010 14:54

Nick Allentoft

Budgetoverskridelsen i 2010 får nu konsekvenser for socialdirektøren i Herning Kommune. Den politiske behandling af budgetoverskridelsen i 2010 får nu konsekvenser for den budgetansvarlige på socialområdet i Herning Kommune.

Herning Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg har besluttet at indlede en afskedigelsessag mod direktør Leif Westmark fra Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen (SSB). Afskedigelsen sker som følge af den politiske behandling af budgetoverskridelsen i 2010.
Uacceptable budgetoverskridelser

- Økonomi- og Erhvervsudvalget blev mandag den 4. oktober præsenteret for et samlet budgetskred på 87 millioner kroner i 2010. Heraf var ca. 20 millioner på socialområdet samt en ekstraregning på 11 millioner kroner for snerydning fra sidste vinter kendt stof. De sidste 56 millioner fordeler sig på flere områder - heraf 26 mio. kr. på socialområdet, som ikke var kendt på forhånd. Så store budgetoverskridelser er helt uacceptable og det får nu konsekvenser for den budgetansvarlige. Samtidig ændrer vi arbejdsgange fremadrettet, så vi ikke kommer i en lignende situation igen. Vi skal og vil have balance i budgettet, så vi fortsat kan være en sund kommune i udvikling, udtaler borgmester Lars Krarup (V).

- Der er ikke den nødvendige tillid til, at den nuværende direktør fremadrettet kan løse opgaven med at få balance mellem det politisk vedtagne budget og forbruget i forvaltningsenheden under den pågældende direktør, fortsætter Lars Krarup.
Kommunaldirektøren konstitueret

Som en konsekvens af afskedigelsessagen mod socialdirektøren overtager kommunaldirektør Ole Jespersen midlertidigt det ledelsesmæssige ansvar for Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen, indtil der er fundet en varig løsning.
 

Mest Læste

Annonce