Hillerød og KMD indgår aftale

20/01/2011 11:49

Nick Allentoft

Hillerød Kommune og KMD er blevet enige om, at kommunen ikke skal betale bod for at opsige kontrakten om Løn- og Personaleadministration. Kommunen skal alene kompensere KMD for de udgifter firmaet har haft til at etablere sig i kommunen.

I foråret blev den kontrakt, Hillerød Kommune har med it-virksomheden KMD om varetagelse af Løn- og personaleadministration, kendt ulovligt af Klagenævnet for Udbud. Byrådet besluttede derefter, at området skal lovliggøres.

I den oprindelige kontrakt med KMD stod, at KMD kunne afkræve kommunen 3,69 millioner kroner, hvis kontrakten blev opsagt før tid. Men nu er kommunen og KMD blevet enige om, at Hillerød Kommune ikke skal betale den bod, når kommunen opsiger kontrakten. I stedet skal KMD alene have et vederlag svarende til de omkostninger, KMD har haft ved at etablere sig i Hillerød – i alt 546.000 kroner. Beløbet falder dog løbende for hvert år, der går, indtil kontrakten opsiges. Kommunen kan opsige aftalen med to måneders varsel.

”Det er en meget rimelig aftale, vi har indgået med KMD. Vi undgår en bod. Samtidig varetages vores løn- og personaleadministration af KMD, mens vi forbereder den kommende løsning for opgaven. Vi vil have lovliggjort vores opgaveløsning, og vil dermed opsige kontrakten med KMD. Jeg er meget tilfreds med det gode samarbejde, vi har haft med KMD om at finde en god afviklingsaftale,” siger borgmester Kirsten Jensen.

KMD varetager fortsat en lang række it-opgaver og løsninger for kommunen.
 

Mest Læste

Annonce