Historisk godt regnskab fra regionerne

12/03/2011 09:55

Nick Allentoft

DANSKE REGIONER: Med en marginal overskridelse på 200 millioner kroner og en vækst i aktiviteten på knap 5 procent leverede de fem regioner et historisk godt resultat i 2010 Læs også: Regionerne har bedre styr på pengesagerne

Den seneste prognose for regionernes forbrug i 2010 tyder på, at regionerne har præsteret et historisk resultat. Der forventes en marginal overskridelse i 2010 på ca. 0,2 procent, svarende til blot ca. 200 millioner kroner. Overskridelsen fordeler sig med ca. 300 millioner kroner i mere forbrug på sundhedsområdet og et mindre forbrug på ca. 100 millioner kroner på regional udvikling.

Resultatet i 2010 skal ses i forhold til budgetoverskridelse i regionerne i 2009 på 1,9 milliarder kroner på sundhedsområdet ekskl. sygesikringsmedicin. Dermed har regionerne gennemført et turn-around i det danske sundhedsvæsen og skabt forudsætningerne for at være i balance i 2011.

Formand for Danske Regioner Bent Hansen er godt tilfreds med resultatet:

- Med meget kort reaktionstid har vi fået vendt supertankeren og præsteret et historisk godt resultat. Selv om forventningerne til sundhedsvæsnet vokser år for år, og selv om vi også i 2010 formåede at behandle flere patienter end nogensinde, holder vi budgetterne. Det er godt gået.

Også næstformand i Danske Regioner Carl Holst glæder sig over resultat:

- Regionerne har taget ansvar og foretaget en massiv økonomisk opbremsning. Alligevel har vi i 2010 behandlet 2.5 millioner patienter på sygehusene - 1 procent flere end året før - det kan man kun være tilfreds med. Stor ros til personalet for indsatsen. Også i de kommende år vil der være behov for at prioritere på sygehusene for at få pengene til at strække. I regionerne er vi parate til at tage vores del af ansvaret.

FAKTA: Prognose for regionernes regnskab i 2010

Den seneste prognose for regionernes forbrug i 2010 tyder på, at regionerne har præsteret et historisk resultat. Der forventes en marginal overskridelse i 2010 på ca. 0,2 procent, svarende til blot ca. 200 millioner kroner.

Den fordeler sig med ca. 300 millioner kroner i mere forbrug på sundheds-området og et mindre forbrug på ca. 100 millioner kroner på regional udvikling.

Resultatet i 2010 skal ses i forhold til budgetoverskridelse i regionerne i 2009 på 1,9 milliarder kroner på sundhedsområdet ekskl. sygesikringsme-dicin. Dermed har regionerne gennemført et turn-around i det danske sund-hedsvæsen og skabt forudsætningerne for at være i balance i 2011.

Tallene for beskæftigelse underbygger, at regionerne påtager sig ansvaret for at genoprette dansk økonomi. De seneste tal fra FLD (fælles kommuna-le løndatakontor) viser, at regionernes samlede beskæftigelse, eksklusiv elever og ekstraordinært ansatte, er faldet med knap 2.000 fuldtidsbeskæfti-gede, fra 112.972 til 110.985, fra december 2009 til december 2010. Det svarer til et fald på 1,8 procent.

Den massive opbremsning er sket samtidig med, at regionerne har leveret en vækst i aktiviteten på sygehusene på knap 5 procent. Ifølge den seneste prognose ser udviklingen ud som i tabel 1.

Tabel 1: Prognose for aktivitetsvækst i sygehusvæsenet i 2010, procent

Bopælsregion,  Korrigeret vækst
Region Nordjylland 1,4
Region Midtjylland 3,7
Region Syddanmark 5,1
Region Hovedstaden 6,6
Region Sjælland 4,6
Hele landet 4,8

Væksten i aktivitet er blandt andet drevet af, at flere danskere er i kontakt med sygehusvæsenet. 2,5 millioner danskere havde således kontakt med et sygehus i 2010. Det er en stigning på 1 procent i forhold til 2009.

Aktivitetsvæksten skyldes blandt andet, at der er en vækst inden for de me-get dyre behandlinger i sygehusvæsenet for eksempel organsvigt og inten-sivbehandling. Men den hårde vinter og influenzaepidemien i vinteren 2010, som betød mange medicinske indlæggelser af blandt andet børn inden for lungesygdomme, slår også igennem i tallene.

Desuden ses en vækst på det ortopædkirurgiske område, som blandt andet dækker over hofte- og knæoperationer, samt i behandlingen af fedme og diabetes.

Yderligere er der en vækst inden for røntgen og diagnostikområdet. Det er et resultat af fokus på at sikre hurtigere diagnosticering blandt andet på kræftområdet.

Regeringens genopretningsplan indebærer, at der afsættes 5 milliarder kroner til sundhedsområdet i 2011-2013. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 1 3/4 procent. Det er omtrent en halvering i forhold til de fore-gående år, hvor den årlige vækst har været ca. 4 procent. For at sikre bud-getoverholdelse i regionerne i de kommende år vil der derfor stadig være behov for styringstiltag, øget prioritering samt et fortsat fokus på effektivi-seringer.
 

Mest Læste

Annonce