Højere skatter og afgifter er forkert medicin

07/11/2011 14:40

Nick Allentoft

Regeringen har i dag fremlagt forslag til finanslov for 2012 med titlen ”Ansvar og handling”. Det er et budget præget af stigende skatter, stigende udgifter og voksende underskud. Finanslovforslaget vil svække den danske konkurrenceevne, lyder DI’s konklusion.

- Det er stærkt betænkeligt, at regeringens forslag til næste års budget indeholder en lang række nye skatte- og afgiftsstigninger. I en økonomi med begrænset vækst, svag konkurrenceevne og manglende lyst til at forbruge og investere er højere skatter og afgifter ikke svaret på vores udfordringer. Og slet ikke når vi i forvejen har verdens højeste skattetryk, siger DI’s adm. direktør Karsten Dybvad.

- Tiden er ikke til, at Folketinget pålægger erhvervslivet øgede omkostninger og dermed svækker virksomhedens konkurrencekraft. Vores konkurrenceevne er i forvejen slidt ned gennem de seneste år. Vejen går snarere gennem at lette erhvervslivet for politisk bestemte omkostninger, hvis troen på Danmark som et produktionsland skal genvindes i svære tider, understreger DI’s adm. direktør.

- Regeringen planlægger at stimulere økonomien med knap 20 mia. kr. de næste to år, primært ved at fremrykke offentlige investeringer. Det er ikke nogen langtidsholdbar løsning. Svaret på lavvæksten er ambitiøse reformer, der øger arbejdsudbuddet og begrænser de offentlige udgifter og herigennem skaber platformen for, at vi kan genskabe de 175.000 arbejdspladser i den private sektor, som krisen har kostet, siger Karsten Dybvad.

- Ud over at afspejle de dårligere konjunkturer indeholder finanslovudspillet stigende udgifter i forbindelse med fremrykningen af offentlige investeringer. Det medvirker tilsammen til at bringe underskuddet på de offentlige finanser op i nærheden af 100 mia. kr. Det er et farligt signal at sende til omverdenen i en tid, der internationalt er præget af gældskrise, store underskud og usikkerhed om, hvorvidt politikerne er i stand til at håndtere krisen, påpeger Karsten Dybvad.

- DI anerkender, at finanslovudspillet indeholder elementer, der styrker eksporten, uddannelser og lånemuligheden for iværksættere samt mindre og mellemstore virksomheder. Det er alle forslag, der vil bidrage til at øge mulighederne for at skabe en større vækst herhjemme. Men det ændrer ikke ved det betydelige behov for reformer, der i årene fremover kan styrke væksten og konkurrenceevnen, understreger Karsten Dybvad.
 

Mest Læste

Annonce