Hver 3. midtjyde har mere end én kronisk sygdom

30/03/2011 11:57

Nick Allentoft

38 procent af midtjyder har ikke bare én, men to, tre eller fire kroniske sygdomme. Det viser nye tal fra region midtjyllands sundhedsprofil Hvordan har du det? Center for Folkesundhed forsker derfor i, hvordan man kan forebygge flere sygdomme blandt udsatte patienter. Mere end hver tredje midtjyde har diagnose på mere end én kronisk sygdom. Det viser Region Midtjyllands nye sundhedsprofil for de 25-79 årige.

Der er en stærk sammenhæng mellem forekomsten af flere kroniske sygdomme og alder, men der er også en betydelig social skævhed. Fx viser Sundhedsprofilen, at blandt mænd med lavt uddannelsesniveau har 15 procent fire eller flere kroniske sygdomme, mod 8 procent med højt uddannelsesniveau. Blandt kvinder er det 19 procent med lavt uddannelsesniveau, der har fire eller flere kroniske sygdomme, mens det samme kun gælder 11 procent med højt uddannelsesniveau.

Kicksttarter negativ spiral
Ifølge seniorforsker Finn Breinholt Larsen er sundhedsvæsenet ikke godt nok rustet til at hjælpe patienter med flere sygdomme, også kaldet multisygdom.

- Patienter med flere sygdomme er en udfordring for sundhedsvæsenet. Multisygdom øger risikoen for fejlmedicinering, bivirkninger og utilsigtet samspil mellem lægemidlerne, og det stiller store krav til koordinering på tværs. For den enkelte er evnen til at fungere og klare hverdagen ofte betydeligt belastet, siger Finn Breinholt.

- Multisygdom øger behandlingsbyrden for den enkelte patient og dermed risikoen for at han eller hun ikke magter at følge behandlingen og deltage i forebyggende indsatser. Derfor ser vi en tendens til, at én sygdom kan være med til at udløse den næste, så man får sat en negativ spiral i gang. Fx kan slidgigt eller rygproblemer betyde, at det bliver sværere at motionere. Det kan føre til overvægt, som kan være den medvirkende faktor, der udløser sukkersyge, hjerte-karsygdomme osv.

Forebyggelse i livsstilscaféer
Finn Breinholt Larsen anbefaler derfor, at sundhedsvæsenet sætter turbo på den forebyggende indsats over for de sårbare patienter.

Som bidrag til en sådan indsats har Center for Folkesundhed igangsat et udviklingsprojekt, hvor sårbare mennesker med multisygdom tilbydes hjælp til sundere livsstil. Seniorforsker Lucette Meillier er leder af projektet, der skal udvikle og afprøve et nyt sundhedspædagogisk koncept.

- Det handler om at skræddersy et trygt tilbud, som matcher behovene hos mennesker med få resurser. Vi tilbyder dels individuelle forløb og dels holdforløb i det, vi kalder Livsstilscaféer, fortæller Lucette Meillier og uddyber:

- Deltagerne har som mange andre et stort ønske om forandringer af livsstil, men de har typisk langt flere barrierer for at holde fast i forandringerne. Faktisk er det ikke rimeligt, at de skal løfte det hele individuelt på egne skuldre. Derfor underviser vi fx sideløbende medarbejderne i behandlings- og socialpsykiatrien i, hvordan de kan støtte den enkeltes egen indsats ved at udvikle organisatoriske rammer, der fremmer de sunde valg.

- Så det er en indsats på flere ben, der tilsammen skal sikre, at sårbare får succes med deres livsstilsændring, understreger Lucette Meillier, som håber, at konceptet kan bredes ud til flere patienter, hvis forskningen viser, at der er god effekt.

Projektet foregår i et samarbejde med Hospitalsenhed Vest, herunder Regionsspykiatrien Vest, almen praksis i den vestlige del af regionen samt kommunerne Herning og Holstebro, hvorfra der blandt andet kommer deltagere fra bo- og aktivitetstilbuddene Skovlyset og Kafferisteriet. Projektet afsluttes ved udgangen af 2012.

Mest Læste

Annonce