I skole via videokonference

10/10/2011 09:15

Nick Allentoft

Varde Kommune vil undervise de ældste skolebørn på tværs af landsby- og byskoler og tager den nyeste teknologi i brug. Nogle af de ældste skoleelever på tre landsbyskoler i Varde Kommune får snart nye lærere og nye klassekammerater – i den virtuelle verden.

Med penge til nyt udstyr og efteruddannelse af lærere har et enigt Varde Byråd i forliget om næste års kommunale budget skabt rammer for, at man på forsøgsplan kan gå i gang med fjernundervisning efter sommerferien i 2012. Målet er, at alle skolebørn i Varde Kommune skal have undervisning på samme høje faglige niveau, uanset hvilken skole de går på.

- I Varde vil der med den nye skolestruktur være 10 ud af 16 skoler, som har overbygning. Nogle af skolerne er små, og derfor tænker vi i nye baner for at sikre alle den bedst mulige undervisning, og der giver teknologien nogle nye muligheder. En lille skole kan jo godt være knalddygtig fagligt, men der er stor sårbarhed, eksempelvis hvis man mister sin eneste fysiklærer, siger direktør for Børn og Unge i Varde Kommune Louise Raunkjær.

Skolerne vil via telepresence kunne trække på hinandens bedste lærerkræfter, og elever fra de små skoler vil få kontakt til en stor kreds af jævnaldrende, som de siden vil møde på ungdomsuddannelserne på Campus i Varde.
Ansager Skole virtuelt til vivaVARDE release-party

Da der tirsdag 4. oktober var release-party på vivaVARDE på Campus, var der forbindelse til en klasse fra Ansager Skole for at vise brugen af telepresence i skolesammenhæng. Skolerne i Ansager, Tistrup og Næsbjerg er testskoler og med til at udvikle konceptet, når Varde Kommune fra august 2012 indleder den virtuelle undervisning.
Ren og sund kommune

Det er et af vivaVARDE målene, at Varde skal være den mest digitalt tilgængelige kommune. Andre mål er, at være den reneste og den sundeste kommune. vivaVARDE er et tæt samarbejde mellem erhvervslivet, de ni udviklingsråd og Varde Kommune om at skabe rammer for det gode liv, for befolkningstilvækst og udvikling i Varde Kommune.

Mest Læste

Annonce