IDA: Fremtidens sundhedsvæsen kræver teknologisk sammenhæng

16/01/2012 12:15

Nick Allentoft

Ingeniørforeningen fremlægger vision for fremtidens sundhedssektor samt eksperternes vurdering af, hvilke teknologier der bør satses på.

Med udsigt til et stigende antal ældre og flere kronisk syge kommer sundhedssektoren til at stå med enorme udfordringer, hvis ikke der allerede nu lægges klare og sammenhængende nationale planer for implementeringen af sundhedsteknologiske løsninger.

Det konkluderer Ingeniørforeningen, der i dag fremlægger en rapport samt et Teknologisk Fremsyn, hvor ingeniørerne har vurderet og prioriteret, hvilke teknologier, der fra national side bør udvikles.

Den abolutte højdespringer er etableringen af en platform, hvor samtlige elektroniske patientoplysninger kan hentes af relevant personale. I dag findes mange systemer, men smidigheden er en mangelvare, mener Ingeniørforeningens formand Frida Frost.

"En fælles platform, hvor alle aktører med rettigheder hertil – fra plejepersonale, praktiserende læger og sygehuspersonale - hurtigt og let kan trække patienternes data frem, vil lette arbejdsgangene til større tilfredshed for alle parter – både ansatte og borgere, vil være et oplagt mål at forfølge," siger hun.

Frida Frost anerkender, at det vil kræve nytænkning fra alle offentlige instanser, og opfordrer derfor til at der nedsættes et panel, der kan træffe beslutninger uafhængigt af politiske særinteresser.

"Det skal naturligvis være bredt sammensat af blandt andre læger, sygeplejersker og ingeniører godt suppleret af personer med dyb it-faglig indsigt. Vigtigst er nok at panelet får et reelt mandat," siger Ingeniørforeningens formand.

I rapporten efterlyses der på centrale områder en langt større national sammenhæng på tværs af kommuner og regioner. Ingeniørerne der har bidraget i arbejdet, peger blandt andet på, at byggerierne af de nye supersygehuse burde foregå serielt fremfor på samme tid, hvis der skal opbygges en ekspertise og landsdækkende sammenhæng.

"Udfordringen med mange flere ældre og flere med kroniske sygdomme betyder, at der ligger et kæmpe potentiale i at udvikle nationale løsninger så flere kan leve sikkert og trygt i eget hjem. Derfor er det essentielt, at der stilles krav til, at også de nye sygehuses teknologier kan kommunikere på tværs af regionsgrænser, og med kommuner i en anden landsdel. På det telemedicinske område vil være en kæmpegevinst både for ældre og borgere med kronisk sygdom og for samfundsøkonomien,” siger Frida Frost.

Ingeniørforening ser dagens udspil som starten på en mere teknologisk funderet debat om sundhedsvæsenet, og samler efter dagens konference mange af hovedaktørerne på pleje- og sundhedsområdet.


"Der er ingen faggrupper, som alene kan skabe et sundhedsvæsen i den absolutte verdensklasse. Men sammen tror jeg på, at vi kan løfte opgaven til gavn for både patienter og ansatte. Når den mission er opfyldt, vil det uden tvivl også gavne eksportmulighederne, da Danmark på ingen måde er det eneste land med udfordringer på området," siger Frida Frost

Mest Læste

Annonce