It-millioner skal understøtte den gode undervisning

14/12/2011 14:40

Nick Allentoft

Nyt it-udvalg under Danmarks Lærerforening vil arbejde for, at eleverne får størst mulig udbytte af it-millioner, som er afsat til folkeskolen i finansloven. 500 millioner kroner er der afsat i finansloven til it i folkeskolen.

Men det er helt afgørende, at der bliver satset på at udvikle de lærermidler og den didaktik, som kan sikre, at lærerne kan anvende it på den rigtige måde, så det understøtter de undervisningsmål, eleverne skal nå.

Det siger Bjørn Hansen, formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg i Danmarks Lærerforening, til folkeskolen.dk.

Han står i spidsen for et nyetableret, hurtigarbejde it-udvalg under Danmarks Lærerforening, som vil arbejde for at blive taget med på råd, når de 500 millioner til it i folkeskolen skal fordeles over de kommende år.

"Der er mange muligheder, når det kommer til it i folkeskolen. Herunder også at it kan medvirke til, at eleverne får en mere effektiv læring. Blandt andet fordi de digitale læremidler kan give en større motivation og skabe muligheder for, at eleverne bliver mere aktive. Man lærer mere, når man selv arbejder. Men det kræver, at det hele bliver tænkt rigtigt," fastslår Bjørn Hansen.

Understøtte undervisningen
It-udvalget vil ifølge Bjørn Hansen komme med kvalificerede bud på, hvordan der skabes en retning for it-satsningen, så den understøtter den "gode undervisning".

"Det betyder meget, at lærerne har læremidler, som støtter elevernes læring. For alternativet kan være, at nogle vælger en nem tilgang, hvor eleverne bare arbejder med multiple choice og den type opgaver. Og så er det naturligvis vigtigt, at lærerne selv lærer at bruge alle de nye it-muligheder på den rigtige måde," siger Bjørn Hansen til folkeskolen.dk.

It-udvalget blev nedsat af Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening tilbage i november måned i forbindelse med en temadebat om it i folkeskolen.

Mest Læste

Annonce