IT- og Telestyrelsen nedlægges

06/10/2011 09:27

Nick Allentoft

Den nye regering har i forbindelse med sin tiltræden besluttet at foretage en række ressortændringer. Heraf følger, at IT- og Telestyrelsen nedlægges, og at opgaverne overføres til andre ministerier. Ifølge den kongelige resolution overføres styrelsens forretningsområder således til følgende ministerier:

Ressortansvaret for tele- og internetregulering samt administration af frekvenser flyttes til Erhvervs- og Vækstministeriet
Ressortansvaret for sager vedrørende beskyttelse af kritisk it-infrastruktur samt statens varslingstjeneste for internettrusler GovCert flyttes til Forsvarsministeriet
Ressortområdet for it-politik, herunder sager vedrørende digital kommunikation med borgere og virksomheder flytter til Finansministeriet
Ressortansvaret for visse opgaver vedrørende it-modernisering og digitaliseringsmæssige forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I de kommende dage skal den præcise fordeling aftales mellem de aftagende ministerier. Det afgivende ministeriums departementschef Uffe Toudal og direktør Jørgen Abild Andersen fra den nu nedlagte styrelse vil i den forbindelse mødes med de modtagende ministeriers departementschefer.

Ledelsen og alle medarbejdere indgår konstruktivt i denne proces, som er en naturlig del af det at være ansat i centraladministrationen.

Normal praksis i forbindelse med ressortændringer af denne karakter er, at der på baggrund af drøftelser med de modtagende ministerier sker en fordeling af opgaver og medarbejdere.

Mest Læste

Annonce