Jobcentre sender unge i uddannelse

14/11/2011 14:11

Nick Allentoft

En ny KL-rundspørge viser, at jobcentrene i meget høj grad bruger uddannelsespålæg over for de unge, der kommer ind i et jobcenter og beder om kontanthjælp. De unge får nemlig en kort og klar besked: ”Hvis du ikke har en uddannelse, så kom i gang. Og hvis du ikke vil starte på en uddannelse, så er der heller ingen kontanthjælp.”

Den besked er en konsekvens af det såkaldte uddannelsespålæg, der betyder, at unge under 25 år, der ikke i forvejen har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan blive pålagt at søge ind på en uddannelse.

”Kommunerne er meget optaget af, at unge får en uddannelse. Det vil de fleste unge heldigvis også gerne. Alligevel er det godt med uddannelsespålægget. Det er et effektivt redskab – både når det bruges indirekte og direkte”, siger Erik Nielsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Ifølge KL-rundspørgen vurderer jobcentre, at 50-60 pct. af de unge får et uddannelsespålæg. Nogle jobcentre bruger pålægget over for næsten alle unge uddannelsesparate. I andre jobcentre bruger man først uddannelsespålægget, hvis det ikke hurtigt lykkes at ”overtale” den unge til at søge ind på en uddannelse.

”For kommunerne har det højeste prioritet, at unge får en uddannelse. Som ufaglært er der stor risiko for at ende i langvarig ledighed. Derfor vil KL støtte op om, at uddannelsespålægget udvides, så det gælder for unge op til 30 år. Nøjagtig hvordan det skal skrues sammen, vil vi gerne drøfte med regeringen. Det vigtige er, at vi ikke igen ender med en tabt generation som dengang i 80’erne”, siger Erik Nielsen.

Yderligere oplysninger hos pressekonsulent Vivian Jordansen på 2687-3263 eller [email protected]

Baggrundstal og fakta:

KL’s rundspørge er foretaget mundligt ved møder med jobcentre i efteråret 2011.

Reglen om uddannelsespålæg trådte i kraft april 2006 og omfatter unge under 25 år på kontanthjælp, der:

· er uddannelsesegnede/jobklare (dvs. i praksis i match 1)

· ikke har forsørgerpligter

· ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse

Ud af de ca. 78.000 job-klare, der på et år melder sig i jobcenteret, er de ca. 33.000 unge under 25 år. (Tal fra jobindsats.dk)

De unge job-klare 18-25-årige er på kontanthjælp i gennemsnitlig ca. 15 uger. De ældre job-klare årgange er i snit ca. 26 uger på kontanthjælp. (Tal fra jobindsats.dk)

Tal fra AE-rådets seneste analyse viser, at blandt de 17-26-årige har der i perioden 2008 til 2011 været en stigende studieandel. Den stigende studieandel er dog desværre ikke nok til at opveje, at krisen har medført faldende erhvervsfrekvens blandt unge 15-29-årige.

Mest Læste

Annonce