KL: Mere fleksibilitet for ledige

31/01/2012 11:54

Nick Allentoft

Det skal være slut med, at firkantede regler og rigid kontrol af ledige og jobcentre står i vejen for en effektiv indsats, der skaffer de ledige i job. KL kommer derfor nu med konkrete forslag til, hvordan man skaber en mindre bureaukratisk og mere fleksibel model for jobsamtaler og aktivering af ledige.

”KL lægger op til markante forenklinger i beskæftigelsesindsatsen. Det er den enkelte lediges og virksomhedernes behov, der skal sættes i centrum. Det duer ikke, at vi har et system som det nuværende, hvor det vigtigste er, at den ledige kommer til samtale om mandagen og i aktivering om onsdagen,” siger Erik Nielsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Mandag præsenterede Erik Nielsen KL’s udspil for beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Udspillet skal ses som et indspark til ministerens bebudede reformdagsorden på beskæftigelsesområdet.

”Jobcentrene bruger 45 min. ud af hver time på administration og kontrol og kun 15 min. på at tale med ledige. Det er en helt forkert måde at bruge tiden på. Vi skal bruge tid på det, der virker. Derfor kommer KL nu med en række forslag, der giver en mere fleksibel og derfor mere effektiv indsats,” siger Erik Nielsen.

Et af KL’s forslag er, at arbejdsmarkedsparate ledige fortsat skal have ret til fire samtaler om året, men de kan selv bestemme, hvornår de vil booke tid i jobcenteret. Det giver fleksibilitet og dermed mere tid til de ledige, der har mest brug for vejledning.

”Det er god og ægte fleksibilitet, hvor de ledige slipper for stive regler, mens der ikke skal herske nogen som helst tvivl om, at arbejdsmarkedsparate ledige skal have jobfokus og være aktivt jobsøgende, og at det er jobcenterets ansvar at kontrollere, at de ledige står til rådighed,” siger Erik Nielsen.

Uddannelse har en markant plads i KL’s udspil. Hovedtanken i KL’s forslag er, at når man bruger uddannelse som aktivering, så er det vigtigste, at det er målrettet den lediges og virksomhedernes behov.

”KL vil bevare de lediges ret til selvvalgt uddannelse, men vi vil gøre retten mere målrettet de ledige, der har mest brug for uddannelse. For vi ved jo, at selv om uddannelse er godt, så er det ikke alle, der har gavn af det, og det er ikke al uddannelse, der bringer den ledige nærmere et job,” siger Erik Nielsen

Derfor lægger KL op til, at retten til selvvalgt uddannelse bevares. Men den første ledighedsperiode skal bruges til jobsøgning, derfor rykkes retten til selvvalgt uddannelse, så den først starter efter tre måneders ledighed. Til gengæld udvides retten fra kun at gælde forsikrede ledige til også at omfatte arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

”Firkantede regler, der gælder alle ledige uanset behov, duer ikke. Derfor foreslår KL, at de kortuddannede, der har mest brug for uddannelse, skal have udvidet retten, så de kan få op til otte ugers selvvalgt uddannelse. De faglærte skal fortsat have ret til 6 uger, mens akademikere kun skal have ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse,” siger Erik Nielsen.

KL har løseligt beregnet, at en mere fleksibel indsats vil give administrative besparelser på 100 årsværk. En mere effektiv indsats vil betyde kortere ledighedsperioder, og det skønnes at kunne øge arbejdsudbuddet med ca. 4.000 personer eller ca. 600 mio. kr.

Dette udspil er kun det første i en række konkrete udspil fra KL om beskæftigelsesindsatsen. I løbet af dette forår vil KL komme med flere udspil og forslag, der lægger op til den reformdagsorden, som regeringen har bebudet.

/KL Kommunikation/

Mest Læste

Annonce