”KL: Problemerne skal løses

24/11/2011 13:42

Nick Allentoft

Det er ikke godt nok, når en ny praksisundersøgelse viser, at der i rigtig mange sager om hjemtagelse af børn og unge begås fejl. Kommunerne kan og skal gøre det meget bedre,” siger KL’s formand Jan Trøjborg.

Han hæfter sig dog ved, at der ikke er noget galt med indholdet i kommunernes afgørelser. Ankestyrelsen har ikke i en eneste af de undersøgte sager fundet anledning til at tage sagen op af egen drift.

”Børnene får den hjælp, de skal have, og det er det centrale. Jeg hæfter mig også ved, at kommunerne er rigtig gode til løbende at inddrage børnene og sørge for, at børnene bliver hørt”.

”Men vi må konstatere, at der begås procedurefejl på vejen hen til disse afgørelser, og det skal der rettes op på,” siger Jan Trøjborg.

KL har allerede taget flere initiativer, der skal styrke sagsbehandlingen i de vanskelige børnesager. For to dage siden sendte KL et brev til samtlige kommuner, hvor man understreger vigtigheden af, at kommunerne lever op til kravene i lovgivningen, herunder til intentionerne i Barnets Reform. KL er ved at igangsætte en undersøgelse i alle kommuner om blandt andet plejefamilieområdet, tilsyn og specialindsatser. Og KL vil senere i dag aftale et partnerskab med Socialministeriet om at styrke og udvikle indsatsen over for udsatte børn og unge.

”KL og kommunerne tager de her problemer alvorligt. Især er det helt uacceptabelt, når undersøgelsen viser, at der i enkelte af sagerne ikke er udarbejdet en handleplan, eller handleplanen ikke er revideret. Det tager vi nu fat på at få rettet op,” siger Jan Trøjborg.

”Jeg håber samtidig, at man fra statens side vil erkende, at problemet måske også ligger i, at lovgivningen er unødvendigt bureaukratisk. Derfor bør man ikke på baggrund af undersøgelsen skride til en række nye bureaukratiske tiltag. Tværtimod skal man fortsætte sporet fra Barnets Reform med mere regelforenkling, så loven bliver lettere at administrere,” siger Jan Trøjborg.
 

Mest Læste

Annonce