KMD fyrer 72 medarbejdere

15/03/2011 13:00

Nick Allentoft

KMD har vedtaget en strategi frem mod 2015, der sikrer, at KMD også i årene fremover er en sund og konkurrencedygtig virksomhed i vækst. Som et led i den strategi har KMD i januar foretaget en større organisationsændring og tilpasser nu antallet af medarbejdere. Det medfører, at KMD afskediger 72 ansatte.

KMD ønsker fortsat at være en ledende leverandør af software- og serviceløsninger i Danmark, og ledelsen har på den baggrund iværksat en strategiplan kaldet Plan 2015. Den skal sikre, at KMD også fremover er en voksende og sund virksomhed i et marked, der er præget af stigende konkurrence og fokus på omkostninger.

For at sikre en optimal eksekvering af den nye strategi samt for at blive mere markeds- og kundeorienterede, blev der i januar 2011 implementeret en ny organisationsstruktur i KMD, der giver en enklere og mere fokuseret forretning.

”Der er ingen tvivl om, at KMD i disse år oplever et skærpet konkurrencepræget marked, og vi har på den baggrund ændret i vores organisation, så den står bedre rustet til vores ambitioner om at vokse organisk med 5% om året”, fortæller Lars Monrad-Gylling, administrerende direktør i KMD.

Som en del af organisationsændringen har KMD også haft øje på den fremtidige omkostningsstruktur. På den baggrund står KMD for at skulle afskedige 72 ansatte blandt virksomhedens knap 3200 ansatte. Reduktionerne omhandler KMD’s softwareforretning, hvoraf de fleste sker i forretningen for administrative it-løsninger. Et forretningsområde, der går fra en periode med betydelige investeringer med henblik på at opbygge den kommunale ERP platform KMD Opus til en periode med mere almindelig drift – og dermed et mindre behov for arbejdskraft.

Frem til datoerne for afskedigelserne vil ledelsen sammen med tillidsrepræsentanterne fra HK i fællesskab undersøge, om det er muligt at reducere antallet af afskedigelser yderligere.

”Det er aldrig rart at skulle sige farvel til gode og dygtige medarbejdere, men det er altid nødvendig at se på sin forretning for også fremover at gøre den så konkurrencedygtig som mulig. Det er det, der skaber en sund virksomhed på den lange bane til gavn for hele virksomheden”, forklarer Lars Monrad-Gylling.

Mest Læste

Annonce