Kommunale arbejdspladser rykker ind i Gellerup-området

22/12/2011 14:47

Nick Allentoft

Der sættes nu for alvor skub i helhedsplanen for Gellerup. Partierne bag budgetforliget har besluttet, at Teknik og Miljø og dele af Sociale forhold og Beskæftigelse fra 2015 skal have deres daglige gang i nybyggeri på Edwin Rahrsvej over for Bazar Vest i Gellerup. De mange arbejdspladser vil skabe liv og nye muligheder og er en del af helhedsplanens mål om at gøre Gellerup til en attraktiv bydel.

Medarbejdere i Teknik og Miljø samles fra 2015 sammen med ansatte i Sociale forhold og Beskæftigelses tilbud i område vest i et nyt kontordomicil i Gellerup.

Det nye domicil skal opføres efter en ambitiøs arkitektkonkurrence, der ud over god arkitektur også skal sikre bæredygtighed og lavenergi, godt indeklima, høj fleksibilitet og funktionalitet, samt generel høj byggekvalitet. Det arkitektonisk flotte byggeri skal være et fyrtårn for det omdannede byområde og være med til at fremme integrationen af Gellerup i Aarhus.

Borgmester Jacob Bundsgaard siger:
”Jeg er glad for, at vi som en del af helhedsplanen i fremtiden kan tilbyde vores medarbejdere attraktive og topmoderne arbejdspladser i et markant og spændende byggeri. Samtidig tager vi de første skridt til at realisere de mål, vi har sat os i arbejdet med Helhedsplan Gellerup, hvor vi blandt andet vil etablere 1000 nye arbejdspladser i området. Aarhus Kommune går forrest og sender et stærkt signal om, at Gellerup er en del af Aarhus.”

Også rådmand Laura Hay er glad for udsigten til, at Teknik og Miljø samles i Gellerup:

”Jeg er glad for, at vi i Teknik og Miljø kan bidrage med et vigtigt element i at realisere visionen for fremtidens Gellerup. Medarbejderne i Teknik og Miljø får en spændende arbejdsplads i et nyt, moderne byggeri, som indeholder nye bæredygtige arkitektoniske og funktionelle løsninger. Samtidig imødekommer det også vores ønske om at sammenlægge forvaltningerne i Teknik og Miljø med henblik på at skabe effektiviseringer, faglig synergi mv., samt give borgerne den serviceforbedring, der ligger i at have én samlet indgang til Teknik og Miljø.”


Rådmand Hans Halvorsen:

”Vi har med beslutningen taget et væsentligt skridt i arbejdet med at omdanne Gellerup til en attraktiv bydel. Det er kendt viden, at arbejdspladser modvirker den ulykkelige marginalisering og isolation, som er så udbredt i udsatte boligområder, og som vi skal have gjort op med. Derfor har jeg store forventninger til, at vi med flere arbejdspladser i Gellerup vil se, at området blomstrer. Det vil gavne beboerne i Gellerup, og det vil gavne resten af Aarhus.”

I forbindelse med planlægningen af det nye byggeri sættes der gang i en proces med høj grad af brugerinddragelse for på den måde at sikre et godt og seriøst byggeprogram.

De nye arbejdspladser i Gellerup-området er en væsentlig del af ændringen af området fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Målet er, at området skal rumme kultur-, uddannelsesinstitutioner, erhverv og blandende boligformer for at skabe en varieret og spændende bydel.

Der fremsendes nu en indstilling til byrådet, og forinden skal sagen drøftes med de ansatte i de interne medarbejder-fora.
 

Mest Læste

Annonce