Kommunale ledere skal styrke digitaliseringsindsatsen

28/10/2011 08:35

Nick Allentoft

Kommunernes It-Arkitekturråd skal løfte den fælleskommunale it-arkitektur ud af maskinrummet og ind på chef-gangen. Etableringen af rådet er et af de første skridt på en rejse, der skal udvikle byplanen for de kommende års digitalisering i kommunerne.

Rådet skal rådgive ledelsen i KL og KOMBIT og sætte den strategiske retning for den fælleskommunale “digitaliserings-byplan”.

Der er store forventninger til gevinsterne ved kommunernes investering i digitalisering over de kommende år. Digitalisering skal effektivisere og udvikle den kommunale service og derved sikre en fortsat attraktiv kommunal sektor. For at indfri forventningerne skal der udvikles både bedre og billigere it-løsninger, som transformerer den kommunale opgaveløsning. Der skal derfor flere it-leverandører på banen for både at øge innovationskraften og konkurrencen.

Det stiller krav om en fælles “byplan” for kommunernes it-landskab, som sætter de fælles rammer for, hvordan den enkelte løsning skal bygges. Det er nødvendigt for at sikre, at it-systemerne hænger sammen på tværs, og at kommunerne ikke betaler for at udvikle det samme flere gange.

Der skal være en tæt sammenhæng mellem udformning af “byplanen” og kommunernes strategiske behov. Digitalisering handler om organisationsudvikling, og it-arkitektur er værktøjet til at koble kommunernes strategi med den måde, som it udfører sin del af opgaverne på.

Kommunernes It-Arkitekturråd består derfor af kommunale ledere med kompetencer inden for it-ledelse og arkitektur. Rådet har ejerskab af de retningsgivende dele af arkitekturen, dvs. visioner og målsætninger etc. I tilknytning til rådet etableres arbejdsgrupper, hvor kommunale it-arkitekter og andre kommunale fageksperter i samarbejde med arkitekter fra KL og KOMBIT udvikler de enkelte dele af den fælleskommunale it-arkitektur.

Rådet holder opstartsmøde fredag 11. november 2011. Mødemateriale, referater og anden dokumentation af rådets arbejde er offentligt og publiceres på KL.dk.

Mest Læste

Annonce