Konkurrencestyrelsen: 29 kommuner vurderes at have overtrådt udbudsdirektivet

07/06/2010 16:53

Nick Allentoft

Pressemeddelelse -  7. juni 2010 Konkurrencestyrelsen vurderer, at 29 kommuner har overtrådt EU’s udbudsdirektiv ved at indgå kontrakt med KMD om levering af it-systemet Opus uden at have gennemført et EU-udbud.

I efteråret 2009 og foråret 2010 modtog Konkurrencestyrelsen forskellige tip, der gav mistanke om, at 34 kommuner havde overtrådt EU’s udbudsdirektiv i forbindelse med deres køb af Opus. Efter at have gennemgået de faktiske omstændigheder og sammenholdt dem med regler og praksis er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at 29 af de 34 kommuner har overtrådt direktivet.

Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at de undersøgte kommunale indkøb bør lovliggøres. Styrelsen opfordrer derfor de 29 kommuner til at bringe kontrakten med KMD til ophør samt gennemføre et udbud så hurtigt som muligt. Samtidig anmoder styrelsen de 29 kommuner om at fremlægge en plan for, hvornår og hvordan deres aftaler om levering af it-systemer vil være bragt i overensstemmelse med udbudsdirektivet.

Konkurrencestyrelsen har ikke kompetence til at træffe afgørelser, nedlægge forbud eller udstede påbud i konkrete sager om udbud. Den kompetence har Klagenævnet for Udbud. I april vedtog Folketinget en ny lov, som med virkning fra 1. juli 2010 giver Klagenævnet for Udbud kompetence til at erklære kontrakter for uden virkning, når der er tale om grove overtrædelser af EU’s udbudsdirektiv.

Konkurrencestyrelsen har også iværksat en undersøgelse af, hvorvidt KMD har overtrådt konkurrenceloven ved sin adfærd på markedet for it-løsninger til kommuner.

KMD Opus er et it-system, som blandt andet kan håndtere økonomi-, løn- og personaleforhold. Konkurrencestyrelsens vurdering af kommunernes indkøb af Opus kan imidlertid anvendes tilsvarende i sager med andre it-systemer, hvor der eksisterer flere potentielle leverandører i EU.

Direktør i Konkurrencestyrelsen, Agnete Gersing, udtaler:

”Kommunerne skal naturligvis overholde udbudsreglerne. Ved at skabe konkurrence om offentlige opgaver sikrer vi, at kommunerne får de bedste løsninger til prisen.”

”Erfaringerne viser, at en udbudsrunde i mange tilfælde giver kommunen en økonomisk gevinst. Samtidig skaber konkurrence om opgaverne grobund for udvikling af nye løsninger til gavn for hele samfundet.”

De 29 kommuner, som har overtrådt EU’s udbudsdirektiv ifølge Konkurrencestyrelsens vurdering er:

-         Albertslund, Assens, Brønderslev, Fredensborg,, Gribskov, Hedensted, Hillerød, Holstebro, Ishøj, Køge, Morsø, Norddjurs, Nordfyns, Nyborg, Odder, Randers, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Skanderborg, Skive, Solrød, Sorø, Stevns, Struer, Thisted, Vallensbæk, Varde og Aabenraa.

De fem kommuner, som er undersøgt, men hvor Konkurrencestyrelsen vurderer, at EU’s udbudsdirektiv ikke er overtrådt er:

-         Brøndby, Frederikssund, Rudersdal, Syddjurs og Århus

Mest Læste

Annonce