KREVI: Store forskelle på regionernes styring af økonomien på sygehusene

27/01/2012 10:22

Nick Allentoft

Det er ikke uden betydning for et sygehus, hvilken region det ligger i. Det viser en systematisk kortlægning af regionernes takst- og økonomistyring på sygehusområdet, som KREVI har foretaget i samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

I én region får en sygehusafdeling ekstra penge tilført, hvis den gennemfører flere behandlinger end planlagt. I en anden region udløser flere behandlinger ikke nødvendigvis penge. I én region er der kun ekstra ressourcer til sygehuse, der gennemfører flere planlagte operationer end forudsagt. I en anden region er det lige modsat: Her er det kun sygehusenes behandling af akut indlagte patienter, som giver betaling for flere behandlinger end forudsagt.

Eksemplerne illustrerer nogle af de væsentlige forskelle på regionernes styring af sygehusenes økonomi, som kortlægningen afdækker.

”Meget tyder på, at regionernes forskelligartede styring har betydning for udviklingen i sygehusenes aktivitet. For eksempel er det formentlig ikke tilfældigt, at Region Syddanmark i så høj grad lykkes med at omlægge behandling fra indlæggelser til mere økonomisk effektive ambulante konsultationer. Regionen belønner nemlig omlægningen økonomisk,” siger KREVIs direktør, Torben Buse.

Der er dog også fællestræk i udviklingen i den økonomiske styring af sygehusene: Der er større og større fokus på at overholde budgetterne i regionerne og på sygehusene. Og der er færre og færre eksempler på, at ekstra behandlinger på en sygehusafdeling automatisk udløser flere midler fra regionen.

”Budgetoverholdelse er blevet den grundlæggende styringsforudsætning. Det ses især på sygehusniveau, hvor der gennemføres mange initiativer, der skal gøre behandlingsforløbene på afdelingerne mere effektive,” siger Torben Buse.


Læs sammenfatning og rapport fra KREVI

Mest Læste

Annonce