Langeland: Nu skal crowdfunding skabe arbejdspladser

15/06/2011 10:15

Nick Allentoft

Projekt ”Crowdfunding/Folkets støtte til udvikling af et udkantsområde” har nu fået både national og regional støtte. Forsøget med crowdfunding som metode til vækst og erhvervsudvikling på den ledighedsramte ø Langeland kan derfor allerede fra næste år være med til at skaffe iværksættere og iderige erhvervsdrivende opbakning og ny kapital til deres projekt.

-Vi er superglade for, at det nu er lykkedes os at samle alle pengene, så vi kan komme godt i gang med at introducere crowdfunding som et nyt værktøj til vækst og erhvervsudvikling på Langeland, siger projektansvarlig Anne Mette Wandsøe, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland.

Opbakning fra minister

Først var det Erhvervs- og Byggestyrelsen som gav kr. 500.000, og senest har Syddansk Vækstforum bevilliget kr. 352.000. Men nok så vigtigt har projektet fået stor opmærksomhed på landsplan:

- Vi skal arbejde på at skabe vækst og beskæftigelse i alle dele af Danmark. Det er vigtigt at blandt andet iværksættere får bedre vilkår til risikovillig kapital. Med Fornyelsesfonden har vi mulighed for at støtte projekter som her på Langeland, hvor de lokale vil skabe en ny adgang til kapital for blandt andet iværksættere, udtaler økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen som sin begrundelse for at støtte projektet.

Det er et stort skulderklap for Anne Mette Wandsøe, der glæder sig til at arbejdet med at udvikle projektet for alvor kan gå i gang:

-Vi har været længe undervejs med ideen, men det har været vigtigt for os, at vi griber det rigtigt an, så vi ikke bare klasker en døgnflue men skaber et professionelt værktøj til at rejse risikovillig kapital. For jeg er overbevist om, at vi nu kan være med til at skabe arbejdspladser og udvikling på Langeland. Finanskrisen har jo også ramt Langeland, og vi ser alt for mange iværksætter og små virksomheder, som har svært ved at få testet deres ide i virkeligheden og dermed også svært ved at få bankerne til at tro på projektets levedygtighed. Ved hjælp af Crowdfunding kan vi fremover hjælpe alle med gode ideer med begge dele, siger Anne Mette Wandsøe.

Rådgivning og startkapital

Projekt Crowdfunding omfatter både rådgivning og udviklingen af en teknisk platform, hvor projekt-ejere samt investorer og donatorer kan mødes. Ideen er, at iværksættere, virksomheder, socialøkonomiske virksomheder, foreninger og andre iderige mennesker fra Langeland kan bruge hjemmesiden til at skabe opmærksomhed om og få opbakning til deres projekt og samle den fornødne startkapital uden at miste ejendomsretten til deres gode ide.

Crowdfunding eller crowdsourcing, der systematiserer princippet om de mange bække små, der skaber en stor å er meget brugt i USA, men først ved at vinde indpas i Danmark. www.crowdfunding.dk bliver derfor det første større site, der målretter sig erhvervsudvikling i landets yderområder.

-Det er klart, at hvis vi kan få held med at få løsningen til at fungere i et udkantsområde som Langeland, så er der potentiale til at gøre det samme mange andre steder i landet, siger idemanden, H.C. Rasmussen, Rudkøbing, og indrømmer samtidig, at det egentlig er hans søn på 19, Mikkel, der satte ham i gang:

-Han fandt et sted på nettet i USA, hvor en forfatter bad om støtte til at skrive sin næste bog. Som tak for et økonomisk bidrag på 10 dollars fik han tilsendt et eksemplar af den nye bog. Det er da en fantastisk måde at komme i gang på! Det fik mig til at tænke på, at vi da kan gøre det samme herhjemme. Der er fx mange små virksomheder, der har brug for at ansætte en medarbejder eller to for at kunne realisere en ny forretningside, men mangler den fornødne kapital. Hvis vi med crowdfunding.dk kan gøre det bare en smule lettere for virksomhederne at fange investorernes opmærksomhed, så føler jeg, at vi kan være med til at gøre en kæmpe forskel, siger H.C. Rasmussen.

Støtte på mange måder

På hjemmesiden crowdfunding.dk skal den enkelte projektejer kunne vælge at præsentere sit projekt i flere kategorier:
- Ejerskab - hvor projektejer sætter andele til salg mod kapital
- Lån - hvor projektejer låner penge af bidragsyder til en given rente
- Noget for noget - hvor projektejer sætter noget til salg mod at få et beløb fra bidragsyder, f.eks. billede, bøger, kunst, prøvetryk, personligt møde eller noget andet
- Godgørenhed - hvor donatoren ikke modtager nogen form for modydelse for sit bidrag

Projekt-ejer skriver hvor stort beløb, der er brug for og en deadline for, hvornår pengene skal være samlet ind. Herefter er det op til hjemmesidens brugere at beslutte, om de vil støtte og i givet fald, hvor meget de vil støtte projektet med, fx kr. 1.000 kr. ud af kr. 50.000. Først når hele det ønskede beløb er indsamlet, stilles pengene til rådighed for projekt-ejer.

Hvis det ikke lykkes at samle det ønskede beløb inden deadline, bliver der ikke trukket penge fra donatorens konto og dermed heller ikke givet nogen penge til projekt-ejer.

Turist - og Erhvervsforeningen vil i samarbejde med lokale pengeinstitutter, revisor og advokat vurdere og sparre med projekt-ejerne, inden de enkelte projekter lægges op på hjemmesiden så kvaliteten af projekterne er i orden.

Bag projektet

Bag projekt Crowdfunding står Turist og Erhvervsforeningen Langeland med den projektansvarlige Anne Mette Wandsøe og projektkoordinator Preben Johansen samt en gruppe samarbejdspartnere bestående af den oprindelige idemand, boghandler og byrådsmedlem H.C. Rasmussen, Svendborg Sparekasse Bjarne Andersson, Advokat Borch ved Jesper Laage Kjeldsen, Revisionsfirmaet Leif Beck og Bureau4 Odense

-Vi regner med at være parat med et testsite til november, så vi for alvor kan komme i gang fra starten af det nye år, siger Preben Johansen, der er projektkoordinator og ansat i Turist- og Erhvervsforeningen Langeland.

Mest Læste

Annonce