Leon Lerborg til Metropol

14/03/2011 15:12

Nick Allentoft

Professionshøjskolen Metropol har ansat Leon Lerborg til at undervise offentlige topledere på KIOL og til at videreudvikle uddannelsen. Leon Lerborg er kendt som skribent, forfatter og debattør inden for offentlig ledelse og styring.

Leon Lerborg er er fra den 1. februar 2011 ansat som chefkonsulent i Center for Ledelse og Styring på Metropol. Leon skal tage sig af kurser for topledere i den offentlige sektor, herunder udvikling og gennemførelse af KIOL-uddannelsen.

Leon har en fortid i bl.a. Finansministeriet, KPMG og Deloitte, og er kendt som skribent, forfatter og debattør indenfor offentlig ledelse og styring. Han er medforfatter til kronikken "Tilgiv os, vi vidste ikke hvad vi gjorde", og har med sin seneste bog om "Styringsparadigmer i den offentlige sektor" sat styring ind i et generelt perspektiv.

På Metropol skal Leon Lerborg - udover at undervise på KIOL - være med til at udvikle uddannelsens design, markedsføring og salg. Det vil ske på baggrund af såvel hans praktiske erfaring med at omforme den offentlige sektor som med hans store teoretiske skoling.

”Jeg ser meget frem til mine nye opgaver med et tættere og mere dialogisk samspil med offentlige ledere omkring ledelse og styring af deres organisationer. Mine skriftlige udfoldelser vil fremover især give sig udtryk i flere bøger og artikler,” siger Leon Lerborg om sin tiltræden på Center for Ledelse og Styring.

Leon Lerborg er 55 år, og er cand.mag i filosofi og statskundskab fra Københavns Universitet.

Mest Læste

Annonce