Medlemmer til Frivillighedsrådet udnævnt

30/01/2012 11:31

Nick Allentoft

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har netop udpeget medlemmerne til det nye Frivilligråd, hvor Vibe Klarup Voetmann, direktør i Psykiatrifonden, skal være formand. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har netop udpeget 12 medlemmer til Frivilligrådet, som bl.a. skal bidrage til debatten om den frivillige sektors rolle i velfærdssamfundet.

Vibe Klarup Voetmann, direktør i Psykiatrifonden, bliver ny formand for Frivilligrådet. Vibe Klarup Voetmann har tidligere været direktør for Danner – en humanitær organisation, der bl.a. driver krisecenter for voldsramte kvinder. Derudover bestrider hun en række tillidsposter som f.eks. medlem af Ungdommens Røde Kors’ og Center for Social Entreprenørskabs Advisory Board, medlem af bestyrelsen for Kofoed Skole og Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Frivilligrådets medlemmer er udpeget på baggrund af deres erfaringer eller samarbejde med frivillige organisationer og deres interesse og engagement i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i samfundet.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
”De 12 nye medlemmer af Frivilligrådet er skarpe profiler og har bredt sammensatte kompetencer. Rådet skal være med til den vigtige opgave at sætte frivillighed på dagsordenen i de kommende år. De frivillige yder en stor social indsats og kan med deres erfaringer og viden bidrage til debat om de sociale udfordringer, vi står overfor i fremtiden.”

Formand for Frivilligrådet Vibe Klarup Voetmann siger:
” Vi er i en særlig situation, hvor vores velfærdssamfund er udfordret på både økonomi og på den oplevede kvalitet af velfærdsydelserne. Det er oplagt og nødvendigt, at både kommuner og de frivillige sociale og humanitære organisationer får øjnene op for det potentialer, der ligger i et større samarbejde. I disse år skal vi gå alternativt til værks, hvis vi skal forny vores samfund, og jeg tror der ligger store muligheder i at inddrage de frivillige organisationer meget mere i udviklingen af nye løsninger. Jeg håber, at Frivilligrådet især kan være med til at løfte den dagsorden.”

Frivilligrådets opgave er at rådgive social- og integrationsministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Derudover skal rådet bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet og skabe opmærksomhed om den frivillige sociale indsats og dens udfordringer.

Se medlemmer
/Social- og Integrationsministeriet/

Mest Læste

Annonce