Miljøministeren skærper kemikalieloven

06/04/2011 11:44

Nick Allentoft

Det skal være slut med, at haveejere kan købe sprøjtemidler direkte hos landmanden. Karen Ellemann vil med en stramning af kemikalielovgivningen gøre stalddørsalget ulovligt.

Hver tiende danske haveejer banker på stalddøren hos den lokale landmand, når han har brug for sprøjtemidler til haven. Det viser en undersøgelse fra Miljøstyrelsen. Der er forskel på sprøjtemidler til professionelt brug og til havebrug. Ofte er landmandens sprøjtemidler koncentrerede og skal fortyndes, hvilket haveejerne ikke får vejledning i at gøre. I fremtiden vil det derfor kræve et sprøjtecertifikat at købe sprøjtemidler, der kun er godkendt til professionelt brug.

- Vi véd, der foregår et salg ved landets stalddøre, og det skal vi til livs. Med lovændringen bliver det ulovligt for landmanden at sælge sprøjtemidler videre til haveejere. Hvis man absolut vil bruge sprøjtemidler i sin have, skal man købe de midler, der er beregnet til det i et byggemarked, siger miljøminister Karen Ellemann.

Certifikatet er dokumentation for, at jordbrugeren har gennemgået en uddannelse i at bruge pesticider, og det giver lov til at købe sprøjtemidler til professionelt brug. Kravet om et sprøjtecertifikat er én af flere stramninger af kemikalielovgivningen, som miljøministeren netop har vedtaget sammen med et enigt folketing.

Kemikalielovgivningen bliver strammet på en række andre områder:

• Forhandlere af sprøjtemidler skal have personale, der kan informere køberne om korrekt håndtering og anvendelse af de forskellige sprøjtemidler.


• Stramningerne af kemikalieloven giver miljøministeren mulighed for at stille skærpede krav om pesticidforbruget på offentlige arealer som parker, sportsanlæg og golfbaner.

- Jeg er glad for, at der er bred opbakning til, at vi nu strammer kemikalieloven. Skal man bruge pesticider, skal man gøre det med omtanke. Derfor skal vi løbende stille krav til både forhandlere, haveejere, golfklubber, landmænd og dem, der holder de offentlige arealer. Kun på den måde sikrer vi, at pesticidforbruget bliver så lavt som muligt og korrekt, så det ikke skader hverken vores sundhed eller miljø, understreger Karen Ellemann.

Miljøstyrelsen skal nu i gang med at lave regler for undervisning af salgspersonalet, der sæl-ger sprøjtemidler. Derudover er styrelsen i gang med at udarbejde regler for pesticidanvendelse på golfbaner.

Stramningerne er et led i EU’s rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider. Rammedirektivet opstiller fælles EU-rammer for, hvordan man minimerer pesticidbelastningen af miljøet.

Læs uddrag af Miljøstyrelsens undersøgelse af haveejeres brug af sprøjtemidler

Mest Læste

Annonce